Ruta de navegació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Vés enrere 18. ACTUALITZACIONS TELEMÀTIQUES

18. ACTUALITZACIONS TELEMÀTIQUES

La digitalització permet la descentralització de la tramitació processal i dona una nova forma al Servei Públic de Justícia. Aquesta possibilitat es converteix en necessitat i urgència en el context de la pandèmia. L'objectiu del projecte és posar en marxa actuacions que permetin la gestió telemàtica mitjançant tres subprojectes:

Immediació digital i serveis no presencials. Cobrirà tots els aspectes relacionats amb l'atenció a distància de la ciutadania, en el seu tracte amb l'Administració de Justícia i òrgans dependents, oferint solucions d'ampli espectre i reutilitzables per tots els actors, per així construir un Projecte de País amb base en la identificació segura dels seus ciutadans i empreses mitjançant mètodes àgils, per generar seguretat jurídica als seus administrats i noves oportunitats de negoci.

La immediació digital segura millorarà l'experiència d'usuari de la ciutadania i empreses amb el seu tracte amb l'Administració de Justícia i col·lectius associats.

És un sistema que es desenvoluparà en l'àmbit de l'Administració de Justícia però que poden utilitzar altres administracions. Es tracta d'aprofitar els recursos de les administracions, millorant així l'eficàcia de cara a la ciutadania.

Fe Pública digital. La transformació digital en la que el Ministeri de Justícia està immers abasta tots els àmbits que entren en la seva competència, i per tant, no queden al marge la manera en què notaris i registradors realitzen les seves funcions.

En aquest sentit es pretén dur a terme diverses actuacions que tendeixen a facilitar en l'àmbit dels notaris i registradors les mesures que minimitzen la relació presencial. Es tracta de disposar de la capacitat de realitzar actuacions amb ciutadans utilitzant els sistemes d'immediació digital / cl@ve perquè puguin fer actuacions per videoconferència, i a més suprimir intercanvis d'informació en paper amb Administracions públiques, orientant els intercanvis a mitjans electrònics.

Lloc de treball deslocalitzat i teletreball. El nou expedient electrònic orientat a les dades, en conjunció amb la implantació dels Tribunals d'Instància i l'Oficina Judicial, permetran el treball deslocalitzat dels operadors de l'Administració de Justícia.

Es farà una distinció entre treball deslocalitzat i treball a distància. El treball deslocalitzat permet que un operador del servei pugui treballar en la seva Oficina Judicial des de la seva seu judicial física més propera. Una persona podrà treballar en alguns moments en la seu judicial de la seva ciutat de residència, tot i que el seu lloc de treball està en la seu judicial d'una altra ciutat. Les Oficines de Justícia als municipis també tenen aquesta funció. Aquesta possibilitat té impactes positius en la conciliació, la reducció de l'empremta de carboni per una millor mobilitat i permet el treball a distància sense perdre la socialització positiva que té la relació laboral personal.

Les noves necessitats sorgides de la crisi del coronavirus han posat de manifest que, de vegades, no només és possible, sinó desitjable, que els treballadors públics prestin els seus serveis des dels seus propis domicilis. Això permet reduir al màxim la mobilitat innecessària i la concentració de persones en espais tancats. En aquests casos, es fa necessari regular el que s'anomena treball a distància, ja que els drets i obligacions d'aquests treballadors experimenten modificacions que s'han de negociar amb els seus representants i exigeixen la conciliació amb les necessitats de l'organització i el servei. A més, el Ministeri de Justícia, en el marc del nou sistema de cogovernança, ha consensuat amb les Comunitats Autònomes amb competències en matèria de justícia un protocol comú perquè la regulació sigui tan homogènia com sigui possible en tot l'estat.

Ambdues execucions laborals enllacen amb el que s'ha assenyalat al projecte 4. Accés i desenvolupament professional, i exigeixen orientar el canvi d'indicadors de la mesura de l'execució als objectius complerts i no a la presencialitat.

Tornar a la llista