Ruta de navegació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Vés enrere 20. ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

20. ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

El projecte es divideix en tres subprojectes. Cadascun és un pont diferent de la gestió integrada de l'administració.

Cita prèvia. Mitjançant aquest projecte s'intenta habilitar un nou canal d'atenció dels ciutadans i professionals de l'àmbit judicial, que habiliti una atenció de manera ordenada, i que s'integri amb altres nous canals d'atenció basats en la immediació digital.

Així, els òrgans judicials, els registres civils, les gerències territorials i les oficines d'assistència a les víctimes podran accedir des dels llocs web corporatius a un sistema de cita prèvia basat en el concepte de tràmits ciutadans/professionals, i seus on es pot obtenir aquesta atenció, permetent a l'administrat la selecció de dia i torn que més els convingui.

És complementari al sistema que s'utilitza per interactuar amb la ciutadania. De manera que els mateixos responsables de cada seu poden assignar cites per als casos en què, per particularitats pròpies de la seva atenció, reben les peticions per altres vies.

La cita prèvia enllaça amb altres projectes, com la immediació digital i el treball a distància. Conjuntament permeten establir taules virtuals desterritorialitzades d'atenció per videoconferència. Per això s'impulsa un nou paradigma d'experiència de l'usuari en l'atenció tradicional de l'Administració de Justícia.

Un ciutadà podrà demanar una cita i el sistema detectarà automàticament si està donat d'alta al sistema cl@ve. Li habilitarà la possibilitat d'obtenir la cita amb el seu tràmit per videoconferència, la qual cosa li estalvia el desplaçament. Aquesta videoconferència utilitzarà els sistemes d'immediació digital per poder verificar amb seguretat jurídica la seva identitat. En una segona fase, es podrà també realitzar la signatura per videoconferència. I aquesta atenció es podrà prestar des de la seu física de l'edifici administratiu, o donada la integració del sistema de videoconferència amb el de treball a distància, podrà atendre al ciutadà un funcionari que no hagi d'estar necessàriament físicament a l'edifici.

Carpeta ciutadana. Carpeta Judicial Ciutadana serà l'espai privat que facilitarà la relació dels ciutadans amb l'Administració de Justícia oferint-los, entre altres funcionalitats, informació de l'estat dels expedients, accés a les seves notificacions pendents i comparèixer en elles, gestionar els seus apoderaments o consultar les seves dades en poder de l'Administració de Justícia.

Aquesta carpeta tindrà un pont interoperable amb la Carpeta Ciutadana de l'Administració General de l'Estat, de manera que tant la ciutadania com els operadors puguin accedir fàcilment als seus registres, certificats, dades i estat de les seves gestions.
 
Notificació electrònica. Aquesta iniciativa permet que les notificacions enviades als intervinents per correu certificat a través del Centre d'Impressió i Ensobrat (CIE) de l'Agència Tributària (AEAT) puguin estar disponibles de manera electrònica a la Carpeta Ciutadana.

Les funcionalitats de les quals disposarà el sistema són les següents:

  • Disponibilitat de la notificació en la Carpeta Ciutadana gràcies a la integració de Notific@. També podrà arribar per correu al domicili de l'intervinent.
  • Gestió de justificants de recepció de la notificació electrònica.
  • Integració amb el sistema de gestió processal.

Els avantatges que aportarà el sistema són l'estalvi de paper i temps, evitant la impressió de les notificacions als Òrgans Judicials.

Tornar a la llista