Ruta de navegació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Vés enrere 4. ACCÉS I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

4. ACCÉS I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

Aquests canvis, sumats als efectes de la pandèmia, han variat les condicions laborals i la manera de treballar. El treball a distància implica, per exemple, un trànsit del criteri de presencialitat al de compliment d'objectius.
És necessari fer un estudi dels perfils professionals que serveixi per reorientar l'accés i el desenvolupament professional; tant als perfils ocupats pel personal d'Administració de Justícia com als ocupats pel personal de l'Administració General de l'Estat que treballa a l'Administració de Justícia. Es realitzarà un estudi de caràcter prospectiu amb horitzó en 2030 que conclogui en un llibre blanc a partir del qual implementar accions de manera progressiva.

Aquest estudi ha d'incorporar:

  • Nous perfils. L'exemple més significatiu és la incorporació dels MASC a l'Administració de Justícia, que generarà noves dinàmiques i obrirà nous espais professionals.

  • Transformació als perfils professionals actuals. La digitalització es tradueix en treball a distància, juís telemàtics, sistemes de gestió processal que no requereixen presencialitat, juís orals, etc. Activitats que requereixen noves competències digitals, de comunicació i de procediment. La transformació professional requereix disposar de suport formatiu clar.

  • Incorporar indicadors de qualitat. Es desenvoluparà un segell de qualitat (projecte 21. Sistema de qualitat) que integra des dels temps de gestió fins a la satisfacció dels usuaris, passant per l'impacte ambiental. S'amplia la perspectiva de la qualitat en el context del procés de transformació de l'Administració de l'Estat. Aquest marc de qualitat es tradueix en indicadors per mesurar l'execució professional, tant de tipus quantitatiu (expedients resolts, persones ateses, cites gestionades, recursos materials utilitzats, impacte ambiental, etc.) com qualitatiu (persones ateses que no tornen a preguntar per la mateixa qüestió, resolucions clares, instàncies llegibles, experiència de l'usuari, etc.).

  • Millorar els sistemes d'accés a les professions jurídiques. Els sistemes d'accés dels diferents operadors han d'adaptar-se a la transformació i assegurar-ne la seva accessibilitat. Des de la formació per a l'accés, que serà en gran part a distància, fins als sistemes d'accés.
  •  
  •  
  •  

Tornar a la llista