Ruta de navegació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Vés enrere 6. PLA D'IGUALTAT I CONCILIACIÓ

6. PLA D'IGUALTAT I CONCILIACIÓ

L'aprovació de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, va posar en marxa tota mena d'accions dirigides a potenciar la igualtat real entre dones i homes i a combatre les manifestacions que encara existeixen de discriminació, directa o indirecta, per motius de sexe. L'article 64 contempla que els Plans d'igualtat haurien de reflectir els objectius a aconseguir en matèria de promoció de la igualtat de tracte i oportunitats de treball públic, així com les estratègies o mesures a adoptar per aconseguir-ho.
 L'Estatut Bàsic del Treballador Públic va establir l'obligatorietat que les administracions públiques elaborin i apliquin un pla d'igualtat. En l'àmbit de l'Administració de Justícia s'han arribat a implantar, en la mesura desitjable, per la qual cosa cal tractar aquesta tasca de manera immediata.
En aquest context, es fa imprescindible l'elaboració d'un pla d'igualtat que s'adapti al personal funcionari al servei de l'Administració de Justícia
En paral·lel i de manera coordinada es dissenyarà el pla de conciliació. El treball a distància i els canvis en l'execució dels llocs de treball requereixen normes que facilitin la conciliació, preservant-ne els resultats i objectius de l'organització.
 

Tornar a la llista