Ruta de navegació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Vés enrere 8. PROTECCIÓ DE VÍCTIMES I DENUNCIANTS

8. PROTECCIÓ DE VÍCTIMES I DENUNCIANTS

Partint de la premissa que en un moment de màxima incertesa ningú pot quedar-se enrere, és necessari crear seguretat en les persones vulnerables que puguin ser víctimes o denunciants de delictes. Aquestes persones necessiten més atenció per part de l'Administració de Justícia.

Es potenciaran les Oficines de Protecció de Víctimes que ja existeixen mitjançant:

  • Desenvolupament i implantació de la Llei Orgànica de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència davant la Violència.
  • Desenvolupament i implantació de la Llei Orgànica de Garantia Integral de la Llibertat Sexual. Alineament normatiu dels aspectes legislatius referents a la protecció de les víctimes. Formació d'operadors judicials.
  • Anàlisi del sistema de qualitat des de la perspectiva de les víctimes.

Protecció del denunciant. Es transposarà la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell relativa a la protecció de les persones que informin d'infraccions del Dret de la Unió. L'objectiu és cercar la manera més eficient de fer-ho, sense perjuí de les competències sectorials d'altres organismes, regulant com recollir les denúncies d'infraccions administratives i penals, de les quals es tingui coneixement amb ocasió de la prestació de serveis laborals i professionals. D'aquesta manera es podrà actuar preventivament sobre les irregularitats, evitant d'aquesta manera que la corrupció i les males pràctiques generin inseguretat jurídica i efectes antieconòmics.
 

Tornar a la llista