Ruta de navegació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Vés enrere 16. LEY DE LLEI D'EFICIÈNCIA DIGITAL DEL SERVEI PÚBLIC DE JUSTÍCIA

16. LEY DE LLEI D'EFICIÈNCIA DIGITAL DEL SERVEI PÚBLIC DE JUSTÍCIA

Les lleis processals espanyoles, la Llei d'Enjudiciament Civil i les lleis reguladores de les jurisdiccions contenciosa administrativa i social, especialment les dues primeres per la seua antiguitat, es van concebre pensant quasi exclusivament en els procediments judicials com una successió de tràmits i actuacions en format paper i amb necessitat absoluta de presencialitat física en la pràctica d'actuacions judicials.

Aquesta llei establirà les bases legals de la transformació digital de l'Administració de Justícia i substituirà la regulació de 2011, per a crear una nova arquitectura d'informació basada en dades i garantir la seguretat jurídica digital en els procediments. Per a això, la norma contemplarà un nou marc legal per a la tramitació electrònica de procediments judicials que aborde aspectes bàsics com la signatura digital, els judicis telemàtics, l'expedient judicial electrònic o l'intercanvi de dades en l'Administració de Justícia.

Així mateix, s'abordarà una nova regulació sobre les relacions digitals de l'Administració de Justícia amb la ciutadania i els col·lectius professionals, que inclourà un nou règim de protecció de dades adaptat al sector.

Finalment, la regulació de la seguretat jurídica digital inclourà la fe pública digital de notaris, registradors i lletrats de l'Administració de Justícia, i també contemplarà les infraestructures tecnològiques crítiques per al funcionament normal del Servei Públic de Justícia a fi de promoure l'estat de dret en el nou entorn digital.

D'altra banda, un dels objectius de Justícia 2030 és la consecució d'una “justícia intel·ligent” orientada a la dada, és a dir, capaç de tractar tota la informació que consta en les actuacions perquè, considerant també altra mena d'informació rellevant, les administracions competents puguen prendre decisions, predir les fluctuacions de la demanda del servei i assistir jutges i magistrats en la resolució dels procediments.

Tornar a la llista