Breadcrumb

Breadcrumb

Asset Publisher

Back 3. EDUCACIÓ JURÍDICA BÀSICA

3. EDUCACIÓ JURÍDICA BÀSICA

Les societats tenen una manera d'afrontar els seues conflictes. Tal com reflecteixen les enquestes, la societat espanyola és una societat cohesionada que tendeix a solucionar les seues diferències sense recórrer al litigi com a primera opció. El diàleg previ a la judicialització és una aproximació cultural molt arrelada que cal enfortir.
L'objectiu del projecte consisteix a incorporar en el procés formatiu des de les primeres etapes el marc de resolució de diferències. Cal garantir que les pròximes generacions siguen capaces d'abordar els conflictes mitjançant el diàleg, la conciliació o la mediació, la qual cosa millorarà la cohesió des d'edats joves.
Els canvis en els models educatius que donen més pes a la formació en competències creen un context adequat per a avançar en aquest sentit. Les línies fonamentals són:

•    Formació en drets, llibertats i responsabilitats adaptada als diferents nivells educatius, començant en primària.
•    Aprenentatge de la resolució de diferències amb referència al sistema públic de justícia.
Els resultats d'aquest projecte es veuran a mig i llarg termini, quan les generacions que s'hagen format arriben a l'edat adulta.
 

Back to list