Camiño de navegación

Camiño de navegación

Publicador de contidos

Atrás 16. LEI DE EFICIENCIA DIXITAL DO SERVIZO PÚBLICO DE XUSTIZA

16. LEI DE EFICIENCIA DIXITAL DO SERVIZO PÚBLICO DE XUSTIZA

As leis procesuais españolas, a Lei de axuizamento civil e as leis que regulan as xurisdicións contencioso-administrativa e social, especialmente as dúas primeiras debido á súa antigüidade, concibíronse pensando case exclusivamente nos procedementos xudiciais como unha sucesión de trámites e actuacións en formato papel e con necesidade absoluta de presencialidade física na práctica de actuacións xudiciais.

Esta lei establecerá as bases legais da transformación dixital da Administración de Xustiza mediante a substitución da regulación de 2011, para crear unha arquitectura de información nova baseada en datos e garantir a seguridade xurídica dixital nos procedementos. Para iso, a norma contemplará un marco legal novo da tramitación electrónica de procedementos xudiciais que atallará aspectos básicos como a firma dixital, os xuízos telemáticos, o expediente xudicial electrónico ou o intercambio de datos na Administración de Xustiza.

Ademais, atallarase unha regulación nova sobre as relacións dixitais da Administración de Xustiza coa cidadanía e colectivos profesionais, o que inclúe un réxime novo de protección de datos adaptado ao sector.

Por último, a regulación da seguridade xurídica dixital incluirá a fe pública dixital de notarios, rexistradores e Letrados da Administración de Xustiza. Tamén contemplará as infraestruturas tecnolóxicas críticas para o funcionamento normal do Servizo Público de Xustiza con obxecto de promover o Estado de dereito no ambiente dixital novo.

Por outro lado, un dos obxectivos de Xustiza 2030 é a consecución dunha «xustiza intelixente» e orientada aos datos, é dicir, capaz de tratar toda a información que consta nas actuacións para que, ao combinala con outro tipo de información relevante, as administracións competentes poidan tomar decisións, predicir as flutuacións da demanda do servizo e axudarlles aos xuíces e maxistrados na resolución dos procedementos.

Volver á lista