Breadcrumb

Breadcrumb

Eduki publikatzailea

Atzealdea 14. EXEKUZIO SISTEMAK

14. EXEKUZIO SISTEMAK

Proiektua gauzatze eraginkorra ziurtatzera zuzenduta dago. Bi azpiproiektutan banatzen da.

Exekuzio eredua. Helburua exekuzio-mekanismoak egokitzea da, eraginkorragoak izan daitezen. Liburu zuri baten metodologia erabiliko da horretarako: lan- eta eztabaida- taldeak, azterketa eta proposamenak. Liburu zuri horrek proposamenak izango ditu, 2030ean erabat aplikatzeko.

Aktiboak berreskuratu eta kudeatzeko bulegoa (ORGA). Europar Batasunean delituaren tresnak eta produktua enbargatzeari eta konfiskatzeari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko apirilaren 3ko 2014/42 EB Zuzentaraua garatuz, urriaren 23ko 948/2015 Errege Dekretua onartu zen, zeinaren bidez Aktiboak Berreskuratu eta Kudeatzeko Bulegoa Estatuko Administrazio Orokorreko organo gisa arautzen den; horren funtzioa epaitegiei, auzitegiei eta fiskaltzei aktiboak aurkitzen eta, ondoren, ebazpen judizialaren bidez bahitutako edo konfiskatutako ondasunak kudeatzen laguntzea da.

Prozedura epaitegi edo auzitegiek edo Fiskaltzak eskatuta hasten bada, konfiskazio zabaldua (Zigor Kodeko 127 bis artikulua) edo kriminalitate antolatua sartzen diren delitu ekonomiko larrien barruan sartzen da jarduera-eremua.

Prozedura ORGAk eskatuta hasten bada, konfiskazio zabalduaren eremu orokorraz gain, ondasunen kudeaketaren arloko jarduera-eremua edozein delitu-jardueratara ere zabal daiteke, baldin eta baldintza jakin batzuk betetzen badira, kasuan kasuko prozeduran organo judizialak aldez aurretik erabakita.

Bulegoak hurrengo ekitaldietan izango duen egoera eta abian jarri zenetik igaro diren bost urteetakoa oso desberdina da. Orain arte Estatuko Administrazioari ez zegozkion funtzioak bere gain hartu dituen administrazio-organo sortu berri bat izanda, bere ahaleginaren zati handi bat baliabideak eta prozedurak ezartzera bideratu behar izan du.

Helburua Bulegoa honetarako indartzea da:

  • Konfiskaziotik lortutako emaitzak optimizatzea, horiekin biktimen diruzko itzulketari aurre egin ahal izateko, prozesu penalaren esparruan ezarritako kalte-ordainak ordainduz.
  • Sare kriminalen estugune finantzario nazionalean eta nazioartekoan laguntzea eta egindako delitutik eratorritako aktiboak berreskuratzen laguntzea, legez kanpoko irabaziak sortzen dituen delituak egileari inoiz ez merezi izatearen printzipioa egia bihurtuz.
  • Delituaren emaitza helburu sozialetara itzultzea eta delinkuentzia antolatuaren aurka borrokatzen duten erakundeak indartzea.
  • Agintari eskudunei bitarteko egokiak ematea, modu eraginkorrean ondasunak aurkitu, bahitu eta dekomisatzeaz gain, eraginkortasunez administratzeko.
  • Nazioarteko lankidetzarako eta gure herrialdean konfiantza indartzeko betebeharrak betetzea.
  • Bahitutako eta konfiskatutako ondasunak kudeatzearen ondoriozko kostuak gutxitzea.

Prozesu horretan, Bulegoari instituzionaltasun handiagoa ematea komeni den aztertu behar da.

Itzuli zerrendara