Breadcrumb

Justicia2030 atariaren jasotzailea eta erabilera-baldintzak

Justicia2030 Justizia Ministerioaren Interneteko domeinua da, Gobernuaren Estatu-idazkaritzari zerbitzuak emateko eskaintzaile.
Madril
Espainia

Justicia2030 ATARIAREN ERABILERA-BALDINTZA OROKORRAK

Ohar honetan biltzen diren baldintzak eta zehaztapenak alda daitezke; horregatik atarian berriro sartzen zarenean, berrikus itzazu. Justizia Ministerioak ez du erantzukizunik hartuko https://justicia2030.justicia.es webgunean dauden tresna eta informazioen erabileraren ondorioz sor daitezkeen kalte-galerengatik, edozein motatako administrazio- edo epai-prozeduren hasierari, garapenari, edo ondorioei buruz hartutako erabakiekin lotuta. Erabaki horiek egiaztatu behar dira epaitegi, auzitegi, fiskaltza, zentro, erakunde, edota sail eskudunetan. Nolanahi ere, webgune honetan dauden informazioa eta edukiak ezin dira arrazoitzat aipatu edozein motatako prozesutan, eta Justizia Ministerioak ez du erantzukizunik bere gain hartuko dagokion Administrazio eskudunaren inprimatutako dokumentuen eta webgunean argitaratzen den informazioaren artean desadostasunak daudenean.

JABETZA INTELEKTUALEKO ETA JABETZA INDUSTRIALEKO ESKUBIDEAK

Atariaren diseinua eta horren iturburu-kodeak, baita horretan agertzen diren logoak, markak eta bestelako bereizgarriak Justizia Ministerioarenak edo beste erakunde laguntzaileenak dira, eta jabetza intelektual eta industrialeko eskubideek babesten dituzte. Halaber, jabetza intelektual eta industrialeko dagozkion eskubideek Justizia Ministerioaren zerbitzarian dauden irudiak eta bestelako osagaiak ere babesten dituzte. Jabetza Intelektualari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen apirilaren 12ko 1/1996 Legegintzako Errege Dekretuaren 13. artikuluak barne hartzen dituen eduki guztiak kanpo uzten ditu.

Horiek erabiltzea, errepikatzea, banatzea, publikoki jakinaraztea, aldatzea, edo horiekin bestelako antzeko ekintza bat burutzea debekatuta dago, Justizia Ministerioak berariaz onartzen badu izan ezik. Atarian dagoen edozein edukitako erabilerarako lizentziak, erabiltzaileari emandakoa, bakarrik balio du edukia deskargatzeko eta pribatuki erabiltzeko, betiere aipatutako edukiak osoak badaude. Honek ez du eraginik izango aurretik aipatutako 13. artikuluarekin lotuta dauden edukietan.

Justizia Ministerioak bitartekoen jabetza intelektualeko eta industrialeko eskubideekiko begirunea duela aitortzen du; horregatik, webgune hau zure eskubideak urratzen dituela uste baduzu, jar zaitez gurekin harremanetan postaren bitartez, mesedez.

ESTEKAK EDO HIPERESTEKAK

Justizia Ministerioak interesgarriak izan daitezkeen zenbait webgunetarako sarbidea errazten du. Esteka horien helburua interesgarriak izan daitezkeen Internet bidezko baliabideen bilaketa erraztea besterik ez da. Hala ere, orrialde horiek ez dira ministerioarenak, eta ez ditu edukiak berraztertzen; horregatik, ezin du horiengatik erantzukizunik hartu, ezta lotutako orrialdearen funtzionamenduagatik edo horretan sartzearen edo hori erabiltzearen ondorioz nagusi daitezkeen kalteengatik ere.

Dagokion webgunearekiko esteka jartzeak ez du esan nahi Justizia Ministerioak hitzarmen, kontratu, babes edo gomendioa duenik estekako webgunearekin.

FRAME-AK

“Framing” teknika onartzen da Europako jurisprudentziak eta horren kontrakoa esaten ez duen estatuko jurisprudentziak aitortzen dituzten baldintzen esparruan.

PRIBATUTASUNA

Justizia Ministerioa https://justicia2030.justicia.es atariaren bidez jasotako edota interesdunek jakinarazitako datu pertsonalak prozesatzeko arduraduna da.

Europako araudiari jarraituz, batez ere pertsona fisikoen datu pertsonalen babesari buruzko 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Arautegia (EB) eta Datu pertsonalen babeserako eta eskubide digitalak bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Justizia Ministerioak datu pertsonalak interesdunarekiko zintzotasunez eta gardentasunez prozesatzeko konpromisoa hartzen du. Helburu zehatzetarako eta legezko helburuetarako jasoko dira, eta datuak egokiak eta mugatuak izango dira helburuekin lotutako beharrezkoa dena bakarrik burutzeko. Datuak atzerapenik gabe eguneratuko dira, eta horien gordetzeko epea prozesatzeko beharrezkoa den denborara mugatuko da, legezko salbuespenak izan ezik. Justizia Ministerioak datuen segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatzen du, baimendu ez den edo legez kontrako prozesamenduaren aurka babestuz, eta galera, suntsipena edo ustekabeko kaltea saihestuz, Interneteko segurtasun-neurriak erasoezinak ez izateari kalterik egin gabe.

Orrialde honetan, herritarren arretarako aukeraren barruan, datuen babesari buruzko atala dago.

Justizia Ministerioak pribatutasun-politika aldatzeko eskubidea gordeko du, Datuak Babesteko Espainiako Bulegoaren berritasun legegile, jurisprudentzial, edo interpretaziokoetara moldatzeko. Kasu horretan, Justizia Ministerioak aldaketen berri emango du, egindako aldaketak argi eta behar den aurrerapenarekin adieraziz eta, behar denean, aldaketen onarpena eskatuz.

LEGERIA APLIKAGARRIA ETA ESKUMENA

Lege-ohar hau osatzen duten baldintzen interpretazioren eztabaida edo gatazkaren kasuan zein atari honetako zerbitzuekin zerikusirik duen edozein arazoren kasuan, legeria aplikagarria Espainiakoa izango da.

Atarian sartzean edo bertan eskaintzen diren zerbitzuen erabileran izan litekeen edozein gatazka ebazteko, Justizia Ministerioak eta erabiltzaileak adosten dute erabiltzailearen helbideko epaile eta auzitegien esku jartzea, betiere bere helbidea Espainiako lurraldean badago. Bestela, Madrileko epaile eta auzitegien eraginpean jarriko da.