Breadcrumb

 • Aldaketa gertaera bat da, helburua eraldaketa bihurtzea da, datozen hamarkadetarako egiturak bermatuko dituzten politika publikoen bidez.

  COVID-19ak sortutako egoerak bizkortu egiten du martxan dagoen eraldaketa-prozesua.

  Mundua azkar ari da aldatzen. Azken hamar urteetan, klima-larrialdiak eta iraultza digitalak gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-agendaren izaera aldatu dute. Arazoak aldatu egin dira, baita haiei aurre egiteko modua ere. Jasangarritasuna elementu nagusi gisa jarri da, bere eskutik politika publikorako balio eta irizpide berriak ekarriz. Lehen lehentasunezkoak ez ziren gaiak orain presakoak dira. Bestalde, lan egiteko modua aldatzen duten tresna berriak sartu ditu iraultza digitalak. Datuak baliabide baliotsua dira orain, eta haren inguruan diseinatzen dira prozedurak. Bizi garen testuingurua egituraz aldatzen duen sinergia da.

  Egiturazko aldaketa hori gertatzen ari zen bitartean, arazoak sakondu dituen pandemia iritsi da, eta konponbideak premiazkoagoak dira. Aldaketa gertaera bat da, helburua eraldaketa bihurtzea da, datozen hamarkadetarako egiturak bermatuko dituzten politika publikoen bidez. COVID-19ak sortutako egoerak bizkortu egiten du martxan dagoen eraldaketa-prozesua.

  Justizia Zerbitzu Publikoa ez dago eraldaketa horretatik kanpo. Batetik, aldatu egiten dira trantsizioan dagoen gizarte bateko gatazkak; bestetik, pandemiaren ondoriozko krisiak Justiziaren eraginkortasun handiagoa eskatzen du. Datuen bidez kudeaketa hobetzeko aukera ematen da, prozesuak eraginkorragoak eta eskuragarriagoak izan daitezen. Eraldaketaren ondorioz, lege-jarduera handieneko une batean, Zuzenbide-estatua sakontzeari ekarpenak egiteko ardura dago.

  Testuinguru konplexu hori Justizia Zerbitzu Publikoa eraldatzeko aukera bat da.

  Horretarako, tresna berriak txertatu behar dira, ekintza zabaltzeko eta beste Administrazio batzuekin lotzeko. Bilakaera garrantzitsua da, baina neurtua. Gizartearen eskaeretara eta haren formetara egokitzea. Inor atzean ez uzteko erronkarekin. Gizartea berdeagoa eta digitalagoa izango da, hain desberdina izateari utzi behar dio. Justiziak lagundu egin behar du hori gauzatzen.

  Horrelako eraldaketa bat ezin du administrazio batek bakarrik egin. Une honetan, kogobernantza funtsezko elementua da edozein politika publikotan. Justiziaren esparruan, Autonomia erkidegoekin eta gobernantzan parte hartzen duten erakundeekin. Justiziaren esparrutik kanpo, ahaleginak eta inbertsioak eraginkorrak izatea ahalbidetzen duten beste ministerio eta erakunde batzuekin. Trantsizio ekologikoa, datuen kudeaketa, erronka demografikoa, kohesioa, desparekotasunaren murrizketa edo suspertze ekonomikoa dira herritarren beharrak lehenik eta behin jartzen dituzten erronkak, eta eskumenen gaineko begirada zorrotza lausotzen dute. Herrialde-proiektua bultzatzeko, beharrezkoa da lankidetza berritu bat, eraldaketa orori dagokion ziurgabetasuna gutxitzeko.

 • Justizia gaur

  ¿Zein puntutan dago Justizia?

  Espainian 70.000 pertsona inguru ari dira lanean zuzenean Justizia Administrazioan: 5.500 epaile, ia 2.300 fiskal, Justizia Administrazioko 4.300 abokatu, 14.500 prozesu-kudeatzaile, 22.700 prozesu-bideratzaile, 9.700 laguntza judizial baino gehiago, 1.144 auzitegiko mediku, 200 mediku baino gehiago, 100 teknikari espezialista eta laborategiko 120 laguntzaile, eta 7.000 bake-epaile baino gehiago. Justiziaren arloan eskumenak dituzten Estatuko Administrazio Orokorreko eta Autonomia erkidegoetako 2.000 funtzionarioez gain (horien artean, Estatuko Abokatutza).

  Era berean, badira beste operadore batzuk, enplegatu publikoak izan gabe ere, Justizia Zerbitzu Publikoaren parte direnak, herritarrek Justiziarekin duten harremana ahalbidetu, erraztu eta, azken batean, bermatzen dutenak.

  Horrez gain, zerbitzu osoari laguntza emanez, interpretazio- eta itzulpen-zerbitzuak, peritatzea, egoitzen mantentze-eta garbiketa-lanak, ondasunen artxibatzea eta gordetzea, prestakuntza, aplikazio informatikoen garapena edo ekipoen mantentze-lanak egiteko aukera ematen duten langileak ere daude, besteak beste. Talde horiek ahalbidetzen dute Justizia Zerbitzu Publikoa baldintza onetan ematea.

  Justizia Administrazioak 1400 egoitza judizial baino gehiago ditu lurralde osoan. Justizia Ministerioak 14 egoitza administratibo ere ditu, eta horiei Autonomia erkidegoenak gehitzen zaizkie.

  Justizia Ministerioaren eta justizia-arloko eskumenak beren gain hartu dituzten Autonomia erkidegoen aurrekontu agregatua 4.200 milioi euro ingurukoa da urtean. Kuantitatiboki, zifrak handiak dira, baina Administrazioko beste arlo batzuekin alderatuta, Justiziaren pisua ez da nahiko handia. Kualitatiboki, bere funtzioak Zuzenbide-estatuan eta gizarte-kohesioan duen garrantziaren arabera neurtzen da bere pisua, funtsezkoa dena. Justiziak ez badu funtzionatzen, Zuzenbide-estatua gelditu egiten da.

  Justiziak funtzionatu egiten du. Hala ere, hainbeste profesionalek eta hainbeste baliabidek egindako ahaleginak ez du lortzen herritarrek eskatzen duten emaitza.

  Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak (CGPJ) Justizia Zerbitzu Publikoari buruz egindako lehen iritzi-barometroa 1984an egin zen. Une hartan, espainiarren % 21ek uste zuen Justiziak gaizki edo oso gaizki funtzionatzen zuela. 2019ko uztaileko Ikerketa Soziologikoen Zentroaren (CIS) barometroan egin zen galdera hori, eta iritzi hori zutenen ehunekoa % 48koa zen. Inkesta horretan, % 61ek adierazten dute Justiziak dituen bitartekoak ez direla nahikoak eta lehen hiru gabeziak hauek direla: epailerik eza, baliabide informatikorik eza eta langile laguntzailerik eza.

  Datuek beste diagnostiko bat erakusten dute, aipatutako hiru gabeziak erreferentzia gisa hartuz gero. Azken 20 urteetan, Espainiako epaile-kopurua ia % 50 handitu da, 3.748tik 5.593ra igaro baita. Hala ere, auzitegietan ebatzitako gaien kopurua % 5 jaitsi da.

  Baliabide informatikoei dagokienez, CEPEJk (Justiziaren Eraginkortasunerako Europako Batzordea) egindako azken txostenean, Espainia da, Estoniarekin eta Austriarekin batera, sistema judizialeko informazio-teknologien ekipamenduaren indizearen rankingaren buru. Teknologia horietan biztanleko egiten den gastua Europako batez bestekoaren gainetik dago. Hala ere, emaitza da prozesuak kudeatzeko hainbat sistema daudela, Autonomia erkidegoaren arabera, elkarreragingarriak ez direnak.

  Azkenik, langile laguntzaileen nahikotasunari dagokionez, Justizia Administrazioan epaile ez diren pertsonen kopurua Europako batez bestekoaren ia bikoitza da. Hala adierazten da CEPEJren azken txostenean, Espainian kopuru hori 100.000 biztanleko 105,7 baita, batez bestekoa den 55,7ren aurrean.

  Azken batean, datuek ez dute berresten Justizia Administrazioan bitartekorik ez izateari buruz iritzi publikoak duen ideia. CEPEJren (2018) txostenaren arabera, Espainiako justizia-gastua 79,1 €/biztanleko zen, Europako batez bestekoa (64 €/biztanleko) baino handiagoa.

  Ez da baliabide ekonomikoen eta giza baliabideen kontua soilik. Gure inguruko beste estatu batzuekin alderatuz gero, Espainiako Justiziaren funtzionamendua aztertzean, ikusten dugu, baliabideez gain, arazoa guztiz eraginkorrak ez diren egitura eta baliabideek ere eragiten dutela. Azken 10 urteotan, gure auzitegietan sartutako gaien kopurua % 34 jaitsi da, 2009an 9.567.676 gai izatetik 2019an 6.279.302 izatera pasa baita. Jaitsiera horrek, aldi horretan organo judizialak eta giza baliabideak eta baliabide materialak gehitzearekin batera, hobekuntza nabarmena ekarri behar izan zuen Justizia Zerbitzu Publikoaren egoeran.

  Hala ere, aldi horretan, jurisdikzio osoko prozeduren batez besteko iraupena, lehen instantzian, 66 egunekoa zen 2009an, eta 162koa 2019an. Bigarren instantzian, hazkundea antzekoa izan da, 63 egunetik 138ra pasatu baita, nahiz eta epaile, magistratu, fiskal, Justizia Administrazioko abokatu eta Justizia Administrazioaren zerbitzuko gainerako langileen dedikazioa izan arren.
  Kontuan hartuta baliabide ekonomikoak eta giza baliabideak Europako batez bestekotik gora daudela, eta Justizia Administrazioaren zerbitzuko epaileen, fiskalen eta langileen kopurua eta baliabide informatikoetan egindako inbertsioak asko handitu direla azken urteotan, ikusi da horrek guztiak ez duela izan ebatzitako gaien kopuruan aurreikusitako eraginik. Ikuspegia zabaldu beharko litzateke, eraginkortasuna zailtzen duten eta bultzada desberdina behar duten funtsezko puntuak zein diren jakiteko.
  •    Sakoneko azterketa baten bidez, ikus daiteke arazoak hainbat arrazoi dituela aldi berean: Baliabideen esleipen desegokia.
  •    Antolaketa zatikatua eta ez oso malgua. Eraginkortasun gutxiko gobernantza-eredua.
  •    Eguneratu gabeko arauak eta prozedurak.

  Irtenbide inkrementalista hutsak ez dira aski. Gainera, hauek behar dira:
  •    Antolaketa-egitura eraginkorrak, malguak eta berritzaileak. 
  •    Kogobernantza-eredu berria.
  •    Araugintza hobetzea Zuzenbide-estatuaren esparruan.

  Azken hamar urteotako bultzadek, nahiz eta Justizia hobetu duten, ez dute izan aurreikusten zen emaitza. Une honetan, nazioarteko eta estatuko testuingurua asko eta oso azkar aldatu da. Beste errealitate bat da, beste politika publiko batzuk behar dituena. Justizian ere bai. Arazo hori aukera bihurtu behar da.

 • Aldatzen ari den gizartea

  2008ko krisian arazo ekonomiko batekin hasi ginen, eta hamar urte geroago, larrialdi klimatiko batekin eta pandemia batekin atera gara. Bestelako agenda baten aurrean gaude, gizarteari, ekonomiari eta ingurumenari sakon eragiten dien zikloaren aldaketa erakusten duena. Prozesu hori lau elementuk markatzen dute:

  Klima-aldaketa.

  Europako Parlamentuak klima- eta ingurumen-larrialdia deklaratu zuen 2019ko abenduan. Espainian, Ministroen Kontseiluak 2020ko urtarrilean deklaratu zuen. Klima-aldaketa da arazoa, agenda berri bat duen trantsizio ekologikoa da erantzuna. Zeharkakoa da eta gizarte osoa eta Administrazio guztiak biltzen ditu. Batetik, gizarte-dinamika aldatzen du, helburu global partekatua definitzen duelako. Interes desberdinen arteko gizarte-tentsioak, non batzuek irabazi eta besteek galtzen duten, interes partekatu handiago baten mende daude, etorkizuna izatearen mende: gizarte osoak irabazten du edo gizarte osoak galtzen du. Gatazken ikuspegi desberdin bat da. Bestetik, ezin zaio ekin modu sektorizatuan, ez da Administrazioko arlo batena bakarrik, guztiena da. Trantsizio ekologikoak kudeaketa publikoaren eta neurketa-adierazleen ikuspegi batzuk aldatzen ditu. Orain, eraginkortasuna ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-jasangarritasuna da, eta ez adierazle ekonomiko hutsa.

  Digitalizazioa.

  Industria-iraultza berria da. Aurrekoetan bezala, energia-matrizea aldatu egiten da (petroliotik energia berriztagarrietara), baina, batez ere, datuak lehengai gisa erabiltzen dira. Ordenagailuen sistema analogikoetatik datua oinarri gisa duten sistema digitaletara pasatuko gara. Lanaren, kontsumoaren, kulturaren eta sareetan sartzen den bizitza pribatuaren modua aldatzen da. Datuen tratamendu egokiak eraginkortasuna, deszentralizazioa, kudeaketa komun deslokalizatua eta berehalakotasuna hobetzeko aukera ematen du, baina Zuzenbide-estatuarentzako erronkak ere dakartza. Eskubide Digitalen Gutunak dioen bezala, eskubide berriak sartuko direla bermatu behar da. Administrazioa kudeatzeko modua aldatzen da eta aukera handiak zabaltzen ditu Espainian, biztanleko telefono adimendun gehien dituen munduko bigarren herrialdea.

  Desparekotasuna.

  2008ko krisiak areagotu egin zuen desparekotasuna Espainiako gizartean, bai gizartean (errentari dagokionez), bai lurraldetan, despopulatzeko arriskuan zeuden guneekin. Prozesu berriek eragina izango dute desparekotasun hori murriztu behar duen gizartean. Klima-aldaketaren ondorioak bereziki sektore eta lurralde ahulenetan nabaritzen dira. Digitalizazioa desparekotasun-faktore berri bat izan daiteke, ez bada kontuan hartzen materialki, kulturalki edo belaunaldiari dagokionez analogikoa den biztanleriaren zati handi bat banatzen duen arrakala. Administrazio publikoaren betebeharra da inor atzean gera ez dadin egitura-mekanismoak egotea. Desparekotasunaren aurka borrokatzea zerbitzu publikoetarako, enplegurako, errentarako eta Justiziarako berdintasunezko sarbidea bermatzea da.

  Pandemia.

  COVID-19ak egoera kritikoan jarri ditu gizartea eta Administrazioak. Zaurgarritasun handieneko puntuak eta horien ondorioak erakutsi ditu, eta, berriro ere, babes gutxien duten sektoreetan nabarmendu da bereziki. Ekonomiaren gaineko eraginaz gain, gizartea egituratzen duten elementu batzuk aldatu ditu. Pandemiaren aurkako borrokarako behar den konfinamenduak mugikortasuna aldatu du. Egoitza ofizialetan egoteak garrantzia galtzen du zerbitzu publikoak urrutitik eta linean emateko moduekin alderatuta.

  Presa dela eta, erabaki azkarrak hartu behar izan dira: talka-planak, laneko modu ez-presentzialak, lege-garapenak eta aurrekontu-egokitzapenak. Politika horietako askok egonkortasunerako bokazioa dute eta gelditzeko etorri dira. Pandemiak erabakiak azkarrago hartzea eragiten du.

  Trantsizio ekologikoa eta digitalizazioa bi errealitate ukaezin dira, oraina baldintzatzen ari direnak eta etorkizuna baldintzatuko dutenak. Politika publikoak eta Administrazioen ekintza berrorientatzera behartzen dute. Pandemiak arazoak sakontzen ditu, baina, aldi berean, konponbideak azkartzen ditu. Erabakiak hartzea bultzatzen du. Europako herrialdeek suspertzera bideratu ditugun baliabideek asko bizkortuko dute eraldatze-prozesua. Datozen urteetako erabakiek zehaztuko dute zer egituratan garatuko den gizartea etorkizunean. Helburua da gizarteak gaur egungo desparekotasuna murriztea, gizarte- eta lurralde-kohesio handiagoa izatea, herritarrei begira Administrazio eraginkorragoak izatea, erronka partekatuetarako gobernantza eraginkorra izatea eta ingurumen-inpaktu oso txikia izatea.

  Egiturazko prozesu horiek nazioarteko testuinguru aldakor batean gertatzen dira. Europako Batasuna (EB) klima-aldaketaren aurkako borrokaren eta digitalizazioaren aldeko apustuaren buru zen. Orain, pandemiaren aurka egiten du, barne-konbergentziako eta herrialde kideen arteko erantzunkidetasuneko prozesuarekin. Next Generation funtsa trantsizio ekologikoan eta digitalizazioan Europako lidergoari behin betiko bultzada ematea da, baina barne-kohesioko, herrialdeen arteko desparekotasuna murrizteko eta Zuzenbide-estatuan sakontzeko prozesua ere bada (Rule of law). Europako funtsek aldi berean eragiten dute ekonomiaren eraldaketan, trantsizio ekologikoan eta Zuzenbide-estatuaren sustapenean.

  Espainian, prozesu hori erronka komunak dituen herrialde pluralean gertatzen da. Kogobernantza izango da erakunde-dinamika, bai Autonomia erkidegoek eta udalerriek ordezkatzen duten lurralde-aniztasunagatik, bai hainbat sektoretako sailak eta erakundeak erronka komunetan bat egitera bultzatzen dituen agenda berriaren izaeragatik. Trantsizio ekologikoa eta pandemia bezalako arazoei aurre egiteko, politika publikoaren metaforan aldaketa bat behar da. Mugimendu konstante eta errepikatu bat lortzeko engranatzen diren piezak dituen makinaren metaforatik, errealitate aldakor batera etengabe egokitzeko prozesuan dauden espazio partekatuak dituen ekosistemara igaro behar da. Trantsizio horrek eskumenen logika ez hain zurruna eta kogobernantza eraginkorra eskatzen ditu.

 • Justiziarako testuinguru berria

  Justizia 2030en abiapuntua kontsulta-prozesua izan zen, 2020ko otsailean eta martxoan zehar egin zena Justizia Ministerioaren sailean. Ondoren, hainbat sektoretara zabaldu zen: operadore juridikoetara, sindikatuetara eta Autonomia erkidegoetara, bai eta gizarte zibilera eta beste Administrazio batzuetara. Lehen diagnostiko hori hobetu egin zen Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan eta pandemiari erantzuteko abian jarri diren larrialdi-neurrien eraginaren balorazioarekin.

  Aldaketa orokorrak ondorio zehatzak ditu Justizia Zerbitzu Publikoan. Digitalizazioak lan egiteko modua aldatzen du eta Justizia Administrazioan jauzi kualitatiboa egiteko aukera ematen du. Antolaketaren eraldaketa eta zerbitzuen deszentralizazioa errazten ditu. Datuetatik abiatuta kudeaketa eraginkorragoa egitea ahalbidetzen du, baliabideen esleipen dinamikoa errazten du eta herritarrei Justiziarako sarbidea ematen die.

  COVID-19aren krisiaren esperientziak erakutsi du beharrezkoa dela herritarrekiko eta operadore juridikoekiko urrutiko harremanak hobetzea, kalitateko zerbitzuak segurtasun juridiko digital osoarekin emateko. Helburua ez da soilik espazio itxietako pertsonen kontzentrazioak minimizatzea, baizik eta, horrez gain, joan-etorriak eta horrek eragindako kostuak (ingurumenekoak, ekonomikoak eta erabilitako denborakoak) saihestea ere bai.

  Bestalde, ezinbestekoa da Justiziaren zerbitzuko langileen lan-baldintzak hobetzea, gaiak eraginkortasunez tramitatzeko aukera emango duten sistema arinak garatuz, produktibitatea hobetuko duten tresnak erabiliz (espediente elektronikoak, automatizazioa) eta urruneko lana posible eginez.

  Baina digitalizazioa eten digitala duen gizarte batean ezartzen da. “La brecha digital en España” (UGT, 2019) txostenaren arabera, iturri ofizialetatik abiatuta egin dena, hala nola EBko Eurobarometroa, Estatistikako Institutu Nazionala (INE) edo CIS, espainiarren % 70ek oinarrizko maila edo maila txikiagoa dute jarduera digitalean, eta langileen % 45ek informatikarekin zailtasunak dituztela adierazi dute. Eten hori zabaldu egiten da adinarekin (bereziki 65 urtetik gorako pertsonetan), errentarekin (handiagoa errenta txikiak dituztenetan) eta generoarekin (handiagoa emakumeen artean). Eten digitala murriztu egin da pandemiaren eta konfinamenduaren berezko presagatik. Herritarrek, enpresek eta Administrazio publikoek eragina izaten ari den lehen ahalegina egin dute, baina beharrezkoa da politika berriak diseinatzea eta baliabideak inbertitzea etena gutxitzeko.

  Trantsizio ekologikoak Justizia Administrazioaren egoitza judizial eta administratibo guztiei eta eguneroko kudeaketa-prozesuei eragiten die. Energiaren eta Klimaren Plan Nazional Integratuaren arabera, 2030ean kontsumitzen den energiaren % 74 berriztagarria izan behar da, eta 2050ean % 100era iritsi.

  Beste ministerio-sail batzuek bultzatutako arauak dira, eta Justizia beren egoitzak energia aldetik eraginkorragoak izan daitezen egokitzera behartzen dute, beren energiaren zati bat iturri berriztagarrietatik sortuta, paperaren (inprimagailuak, biltegiratzeko guneak) eta beste hondakin batzuen erabilera murriztuta, eta garraiobide alternatiboekin joango diren edo sarbide telematikoaren edo telelanaren ondorioz mugikortasuna murriztuko duten langile eta erabiltzaileen mugikortasunarekin lotuta. Justizia Zerbitzu Publikoa trantsizio ekologikoaren esparruan egituraz txertatzera behartzen duten arauak.

  Ziurgabetasun-une batean gaude, eraldaketa orori dagokion zerbait. Hori dela eta, eragile publiko eta pribatuek segurtasuna ematen dieten informatzeko eta trebatzeko eremuak behar dituzte. Eragile juridikoek eraldaketa prozesuan segurtasuna sentitzen badute, azken hartzailea den herritarrek ere sentitzen dute. Prestakuntza, beti beharrezkoa dena, funtsezkoa izango da.

  Justiziaren eginkizuna eskubideak babestea eta gatazkak konpontzea da. Gizartearen aldaketak, krisi ekonomikoak eta gizarte- eta kultura-ohitura berriek gatazka desberdinak ekartzen dituzte. Haien kudeaketak gizartearen kohesioa handitzen lagundu behar du. Inor ez dadila atzean gelditu eta gatazka horiek gatazkan dauden alderdien arteko elkarrizketa eta adostasunetik konpon daitezela, ahal den neurrian, auzitegietara jo beharrik gabe. Justizia Zerbitzu Publikoaren eginkizuna da bere gatazkak konpontzeko eta krisialditik ateratzeko tresna berriak sartzea, gizarte kohesionatuago eta erresilienteago gisa, bai eta gizarte-kontratua sendotzea ere. Tresna horien bidez, herritarrek Justizian parte hartzen dute osotasun gisa ulertuta, eta gizarteari Justizia Zerbitzu Publikoaren eraginkortasun handiagoa lortzen laguntzen diote. Auzibide-bidea ez den modu alternatiboen bidez eztabaidak konpontzeak Epaitegien eta Auzitegien aurrean trabatutako errekurtsoen bolumena eta auzien indizea murrizten ditu.