Breadcrumb

Breadcrumb

Eduki publikatzailea

Atzealdea 21. KALITATE-SISTEMA

21. KALITATE-SISTEMA

Justizia Administrazioa kalitatezko zerbitzu publikotzat hartzeak, Administrazio Publikoan balioa sortzeko eta herritarrei zerbitzu hobea emateko modernizazioa eta berrikuntza lortzen lagunduko duena, beharrezkoa egiten du kalitatezko sistema ezaguterraz bat definitu eta ezartzea. 2011. urtean, Justizia Administrazioko Estatuko Kalitate Batzordea (CEC) sortu zen. Batzorde horrek aho batez onartu zuen Justizia Administrazioko Kalitate Sistema Integrala (SICAJ), eta Espainiako Justizia Administrazio eta Erakunde guztiek onartzen edo partekatzen duten kalitatea kudeatzeko sistemaren egitura orokorra, politika eta printzipio orokorrak baliozkotu zituen.

Sistema ez zen ezarri alderdi judizial jakin batean izan ezik, eta gaur egun ez da lortu herritarrei ematen zaien zerbitzua etengabe ebaluatzeko eta hobetzeko beste sistemarik garatzea.

Orain, sistema hori definitzeko kontuan hartu ziren eta aprobetxagarritzat jotzen diren elementuak berreskuratu nahi dira, sistemaren beraren erakunde-arkitektura gisa, sistema aplikatzea zaildu zuten elementuetatik kenduz eta erabiltzaileek eskatzen duten kalitatezko zerbitzua eraginkortasunez sustatzeko bultzada emanez.

Sistema berriak abiapuntu izan behar du helburu berriak kontuan hartu behar direla, aurreko garaietan ohiko kalitate-sistemetakoak ez zirenak. Kalitatezko helburu orokor tradizionalei, hots, erabiltzaileari zuzendutako justizia lortzeari zuzendutakoak, etengabeko hobekuntza berritzaile, garden eta kualifikatuan oinarritua, orain datuari zuzenduta dagoen eta digitalki eskuragarria eta jasangarria den justizia bat gehitu behar zaie.

Itzuli zerrendara