Breadcrumb

Breadcrumb

Eduki publikatzailea

Atzealdea 24. EKONOMIA ERALDATZEKO JUSTIZIA

24. EKONOMIA ERALDATZEKO JUSTIZIA

Justiziak eraldaketa ekonomikoari egiten dion ekarpena hiru azpiproiekturen bidez sustatzen da.

Eraginkortasun judiziala enpresa-jarduerarako. Justizia Zerbitzu Publikoak, oro har, ekonomia azkar berreskuratzeko prozesurako balio behar du. Helburua da dauden tresnak eraginkorragoak eta azkarragoak egitea eta erresilientzia hobetuko duen egitura-testuinguru positiboa sortzea.

Eraginkortasuna handitzeko tresnak sustatuko dira: datuari zuzendutako lehiaketa-administrazioa, lehiaketari buruzko informazioaren ustiapen estatistikoa eta lehiaketan ari diren enpresen ekoizpen-unitateen transferentziarako tresnak sortzea. Kaudimengabezia edo aurre-kaudimengabezia duen enpresa bat bideragarria izan daiteke, bereziki produkzio unitateak bakarka hartzen badira. Unitate horien salmenta aktiboen likidazioa baino askoz eraginkorragoa da, lanpostuei eustea eta hartzekodunentzako itzulera maximizatzea ahalbidetzen baitu. Prozesu hori bideragarria izan dadin, beharrezkoa da, alde batetik, enpresaren egoerari buruzko informazioaren hedapena eta eskaintzen lorpena azkartu eta maximizatzea. Bestalde, inbertsioa erakartzen eta bideratzen duten estatuko eta autonomia erkidegoetako sailen laguntza instituzionala izatea behar da.

Baliabideen esleipen dinamikoa da, besteak beste, krisi ekonomikoaren garaian auzitegiek dituzten karga aldakorrei erantzuteko tresna bat.

Era berean, segurtasun juridikoa areagotzea, Justizia Ministerioan ondasunen eta eskubideen benetako titulartasunen erregistro digital bakarra sortzea bezalako tresnekin, EBko erregistroekin lotuta, kapitalen zuritzea eta iruzur fiskala prebenitzea erraztuko duena eta betearazpen judizialerako benetako titularrak identifikatzea ahalbidetuko duena. Notario- eta erregistro-zerbitzuen plataforma digital bat eta exekuzio judizialerako beste plataforma bat.

Bigarren aukerarako kaudimengabezia arautzea

Pandemiaren ondoriozko krisi ekonomikoak presako bihurtzen du kaudimengabeziari buruzko zuzentaraua kasu pertsonalei (1/2015 ED) enpresa-arloko kasuak batzen dizkion lege batera eramatea. Enpresa eta autonomo asko beren negozioak testuinguruaren arabera berregituratzera behartuta daude. Egoera horretan, beharrezkoa da arau-testuingurua sortzea, kaltetutako enpresak berregituratu eta, hala badagokio, itxi ahal izateko.

Honen bidez lortzen da esparru hori:

  • Lege bat, berregituratze prebentiboko esparruei, zorren exonerazioari eta desgaikuntzei, eta zorren berregituratze-, kaudimengabezia- eta exoneratze-prozeduren eraginkortasuna handitzeko neurriei buruzko 2019ko ekainaren 20ko Europako Parlamentuaren 2019/1023 Zuzentarauaren (EB) esparruan.
  • Eztabaidak konpontzeko sistemak prestatzea, enpresei akordioak, berregituraketak eta kitak errazteko, auzitegietara iritsi gabe.
  • Doako justizia sartzea kaudimengabezia duten enpresa eta autonomo batzuentzako aukera gisa 

Gordailu eta kontsignazioen kudeaketa eraginkorra

Gordailu eta kontsignazio judizialak funtsezko elementuak dira Justizia Administrazioaren funtzionamenduan. Kudeatzen den funtsen bolumena dela eta, ezinbestekoa da horiek behar bezala eta eraginkortasunez kudeatzea.

Gordailu eta Kontsignazio Judizialen Kontuak ekitaldi publiko bidez kudeatzeko egungo sistema 1989an hasi zen, eta hainbat esleipen eta eboluzio izan ditu, batez ere kudeaketa horren euskarri den aplikazio informatikoari dagozkionak.

Finantza-sektoreak, batez ere zerbitzuen digitalizazioaren ondorioz, bilakaera izugarria izan du azken 30 urteotan. Zerbitzuak emateko kontratua esleitzeko orduan, bulego irekien kopurua funtsezko elementua zen, eta nabarmen jaitsi da.

Sistema hori banku-bulegoen bidezko kobrantza eta ordainketen kudeaketan oinarritzen da, edo, gehienez ere, banku-transferentzien bidez. Iritsi da unea Gordailu eta Kontsignazio Judizialen Kontuen kudeaketari lotutako zerbitzuen eredu guztiz digital baterantz aurrera egiteko, Administrazioa eta Sozietatea bera modernizatu eta digitalizatzearekin bat, beste erakunde handi batzuek dagoeneko dutena, hala nola Zerga Agentziak edo Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak.

Bestalde, datuari zuzendutako justiziaren esparruan, beharrezkoa da, halaber, kontratuaren esleipendun den banku-erakundearen sistemak eta kontuak kudeatzeko aplikazio informatikoa bereiztea. Aplikazioa banandu ondoren, aplikazioa bulego judizialetako kudeaketa prozesaleko sistemetan bertan integratzeak eraginkortasun handiagoa emango du horien kudeaketan, espediente judizial elektronikoaren izapidetze guztiz digitalarekin lerrokatuta, eta prozedura judizialei lotutako transakzio ekonomikoetatik eratorritako datuak analitikoki ustiatzeko aukerak irekiko ditu.

Itzuli zerrendara