• Aimed at ensuring that digital transformation is translated into an improvement in organization and processes. The resulting efficiency must be measurable in terms of time reduction and citizen satisfaction, but also in terms of efficient allocation of invested resources, environmental impact and data management capacity. This is the objective oriented towards the internal improvement of the Service.

Asset Publisher

Organizational Efficiency

O núcleo do programa é unha transformación organizativa nos tribunais de instancia, co apoio da oficina xudicial.

Log in

Procedural Efficiency

O núcleo do programa é a adaptación procesual aos cambios e á incorporación dos Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) á Administración de Xustiza

Log in

Digital Efficiency

O núcleo do programa é a xeración dun marco normativo para a dixitalización no Servizo Público de Xustiza. A dixitalización é un dos piares do proceso de transformación e é parte integrante de moitas das accións que se emprenderán.

Log in