• Herritarrak Justizia Zerbitzu Publikora iristeko bideak hobetzera zuzentzen den helburua da. Eskubideak erabili ahal izateko, prozedura errazak, argiak, ulergarriak eta eskuragarriak behar dira. Gizarte-talde eta lurralde guztien beharrei erantzuten dietenak, bereziki ahulenei, Estrategia Nazionalaren helburuak Erronka Demografikoaren aurrean lortzera lagunduz.

Eduki publikatzailea

Justizia Eskuragarritasuna

O núcleo do programa é xerar condicións estruturais de acceso ao Servizo Público de Xustiza que cheguen ao conxunto da cidadanía. Isto conseguirase traballando en dúas direccións: arraigando o dereito ao acceso e garantindo que ningunha persoa quede excluída por motivos económicos, de idade ou de xénero e achegando o Servizo desde o punto de vista sociocultural grazas á linguaxe e á formación transversal nas etapas de educación obrigatoria.

Sartu

Justiziako Profesionalak

O núcleo do programa é concederlles seguridade aos operadores xurídicos no proceso de transformación para reducir a incerteza.

Sartu

Gizarte-errealitate Berriak

O núcleo do programa consiste en facilitar o acceso dos grupos vulnerables á xustiza e en garantir que o Servizo Público de Xustiza se adapta continuamente á realidade social...

Sartu