Breadcrumb

Breadcrumb

Asset Publisher

Back 4. ACCÉS I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

4. ACCÉS I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

Aquests canvis, sumats a l'efecte de la pandèmia, han canviat les condicions laborals i la manera de treballar. El teletreball implica, per exemple, un trànsit del criteri de presencialitat al de compliment d'objectius.
És necessari un estudi dels perfils professionals que servisca per a reorientar l'accés i el desenvolupament professional, tant en els perfils ocupats pel personal de l'Administració de Justícia com els ocupats pel personal de l'Administració General de l'Estat que treballa en l'Administració de Justícia. Es farà un estudi de caràcter prospectiu amb horitzó 2030 que acabe en un llibre blanc a partir del qual es podran implementar accions de manera gradual.

Aquest estudi ha d'incorporar:

  • Nous perfils. L'exemple més significatiu és la incorporació dels MASC a l'Administració de Justícia, que generarà noves dinàmiques i obrirà nous espais professionals.

  • Transformació en els perfils professionals actuals. La digitalització es tradueix en teletreball, judicis telemàtics, sistemes de gestió processal que no requereixen presencialitat, judicis orals, etc. Activitats que necessiten noves competències digitals, de comunicació i de procediment. La transformació professional exigeix disposar de suport formatiu clar.

  • Incorporar indicadors de qualitat. Es desenvoluparà un segell de qualitat (projecte 21. Sistema de qualitat) que integra des dels temps de gestió fins a la satisfacció dels usuaris passant per l'impacte ambiental. S'amplia la perspectiva de la qualitat en el context del procés de transformació de l'Administració de l'Estat. Aquest marc de qualitat es tradueix en indicadors per al mesurament de l'acompliment professional, tant de tipus quantitatiu (expedients resolts, persones ateses, cites gestionades, recursos materials utilitzats, impacte ambiental, etc.) com qualitatiu (persones ateses que no pregunten de nou per la mateixa qüestió, resolucions clares, instàncies llegibles, experiència d'usuari, etc.).

  • Millorar els sistemes d'accés a les professions jurídiques. Els sistemes d'accés dels diferents operadors han d'adaptar-se a la transformació i garantir la seua accessibilitat, des de la formació per a l'accés, que serà en gran part a distància, fins als sistemes d'accés.

Back to list