Breadcrumb

Política d'accessibilitat

En la web de Justicia2030 s'han adoptat una sèrie de mesures amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat. Els avantatges que això comporta són, entre d'altres:

  • Facilitar l'accés de les persones independentment de la seua condició física o del seu entorn.
  • Permetre l'accés amb diferents agents d'usuari.
  • Incloure continguts clars i ben estructurats.
  • Millorar la navegació i l'experiència de l'usuari.

Entre les mesures adoptades:

  • Ordre lògic de presentació dels elements en pantalla i dels continguts en el codi.
  • Sistema de navegació simplificat format per un menú principal, una secció d'utilitat.
  • Ús dels estàndards del W3C:
  • Accés mitjançant dreceres de teclat a les opcions principals.