• L'objectiu general de Justícia 2030 és transformar el Servei Públic de Justícia perquè siga més accessible i eficient i per a contribuir a l'esforç comú de cohesió i sostenibilitat.

    Els tres objectius específics formen part d'un mateix ecosistema. Partim de la gestió com a nucli del Servei Públic de Justícia. L'objectiu és fer-la més eficient aprofitant una transformació digital que facilita una organització més flexible i processos més continus.

    Des d'ací es produeix un desenvolupament doble que eixampla i connecta aquesta gestió. Per un costat, cap a la ciutadania que necessita que la transformació faça al servei més accessible, més ajustat a la demanda social quotidiana, més comprensible, més pròxim i garantint que ningú es quede arrere.

    Per l'altre, la connexió del servei amb el projecte de país i la construcció europea en el nou context. La justícia pot contribuir a l'activació econòmica, la transició ecològica, la lluita contra la despoblació, la cohesió social, l'educació, l'exercici dels drets humans o la prevenció de la corrupció.

  • Garantir l'accés a l'exercici de drets i llibertats

    Log in
  • Contribuir a la sostenibilitat, la cohesió i la cogovernança

    Log in
  • Millorar l'eficiència del Servei Públic de Justícia

    Log in