Ruta de navegació

 • L'evolució de Justícia 2030 serà gradual i contínua. Els projectes tindran resultats en diferents moments al llarg de deu anys. Per al seguiment és necessari tindre instruments de rendició de comptes que permeten un coneixement continu i l'exposició pública puntual, en tots els casos tenint en compte la transparència que està a la base de l'estratègia.

  La rendició de comptes es farà a través de:

  • Web en procés d'actualització permanent. Des del lloc web es podrà accedir als documents tècnics de cada projecte i als resultats. L'Oficina de Projectes incorpora cada canvi en el pla i els avanços per projecte i subprojecte. L'accés al web es fa a través de la pàgina del Ministeri de Justícia.
   Justícia 2030 estarà disponible en el web per a baixar-lo. Aquesta decisió obeeix a criteris de sostenibilitat i també de planificació. L'estratègia es construeix mitjançant un procés d'interacció que la va millorant. El document s'actualitzarà cada any, però les previsions es mantindran en un arxiu públic per a poder conéixer-ne l'evolució.
  • Compareixença semestral a les Corts per a la rendició de comptes de l'evolució.
  • Informe anual que resumeix l'estat del pla, els avanços més significatius i les inversions realitzades.