Breadcrumb

Breadcrumb

Asset Publisher

Back 13. LLEI D'EFICIÈNCIA PROCESSAL DEL SERVEI PÚBLIC DE JUSTÍCIA

13. LLEI D'EFICIÈNCIA PROCESSAL DEL SERVEI PÚBLIC DE JUSTÍCIA

L'eficiència processal es desenvolupa a partir d'una anàlisi lineal del Servei Públic de Justícia. Des d'ahí el projecte té tres components:

Una Llei d'Eficiència Processal del Servei Públic de Justícia, que és una resposta directa a la pandèmia però està dirigida a l'agilització de l'activitat de la justícia en termes estructurals. Introdueix reformes de les lleis processals i augmenta l'agilitat, la celeritat i l'eficiència. Es generalitza la celebració de vistes i un altre tipus de declaracions a través de videoconferència i es regulen els sistemes d'autenticació i identificació per a reduir el desplaçament dels ciutadans i professionals a les seus de jutjats i tribunals, amb la qual cosa s'evita la concentració de persones a les oficines judicials. Finalment, promou mitjans adequats de solució de controvèrsies (MASC) com a element de cohesió social i estableix una estructura d'incentius més efectiva.

Un pla d'implantació dels mitjans adequats de solució de controvèrsies. La mediació i la conciliació s'han utilitzat com a ferramentes alternatives o preprocessals en l'Administració de Justícia amb un perfil baix. Ara s'impulsarà el seu desenvolupament. Es pretén, per un costat, reduir el nombre de conflictes que arriben a la jurisdicció acurtant els temps d'atenció i, per l'altre, facilitar la resolució de problemes amb la menor conflictivitat possible per a contribuir a la cohesió social del país.

Ambdós objectius guanyen pes en el context de la pandèmia, en què hi ha més litigis i la incertesa causa tensió a la societat. A més, implica una execució més ràpida. El desenvolupament de la solució de controvèrsies suposa impulsar noves ferramentes organitzatives i digitals i la legislació que ho empara i ampliar el camp professional.

Les línies del projecte són:

  1. Operadors per als MASC: homologació i formació, orientació de funcions.
  2. Organització del servei.
  3. Incorporació física als tribunals i les oficines de justícia.
  4. Finançament. Es relaciona estretament amb el projecte I. Accés universal en la mesura que la solució de controvèrsies es pot contemplar com una possibilitat dins de la justícia gratuïta.

Desenvolupament de la solució de controvèrsies en línia (ODR - Online Dispute Resolution) per a tindre un accés senzill a mecanismes de solució de controvèrsies i la possibilitat d'accedir-hi des de qualsevol lloc, amb la reducció consegüent de costos en infraestructures i mitjans. Hi ha plataformes d'ODR; l'objectiu consisteix a ordenar les ferramentes, donar-les a conéixer i fer-les accessibles dins del Servei Públic de Justícia.

Back to list