Ruta de navegació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Vés enrere 12. OFICINES DE JUSTÍCIA ALS MUNICIPIS

12. OFICINES DE JUSTÍCIA ALS MUNICIPIS

Segons l'article 99 de la LOPJ, els jutjats de pau es troben a tots els municipis on no hi ha Jutjat de Primera Instància i Instrucció, la qual cosa significa que actualment n'hi ha uns 7.600 a Espanya, dels quals 1.109 tenen instal·lacions pròpies i funcionaris de l'Administració de Justícia que hi presten servei (2.700 actualment més els jutges de pau respectius que no són professionals). La població que resideix a aquests municipis és de més de 14 milions d'habitants.

Després de quasi dos segles d'existència dels jutjats de pau, les competències que se'ls havien atribuït històricament han quedat reduïdes a les auxiliars de Registre Civil i a la pràctica de determinats actes de comunicació sol·licitats per via d'auxili judicial. Les primeres desapareixeran a curt termini amb l'entrada en vigor de la nova Llei del Registre Civil i la desjudicialització d'aquest últim, i les segones amb la plena introducció de les comunicacions electròniques.

Aquesta situació implica que s'estan dedicant uns recursos econòmics abundants per a suportar una estructura administrativa que no presta serveis suficients a la ciutadania, mentre un gran nombre de ciutadans (el 30,45% de la població espanyola) ha de desplaçar-se al municipi cap del partit judicial del qual depén, o fins i tot a la capital de la província, per a dur a terme actuacions judicials o simplement tindre accés o sol·licitar documentació dels procediments de què són part.

Amb el projecte d'oficines de justícia es pretén donar resposta a ambdós problemes, oferint als ciutadans uns serveis sense que s'hagen de desplaçar com fins ara i aprofitant al mateix temps els mitjans de què es disposa actualment a aqueixos municipis. Així es reforça l'accessibilitat als serveis a tot el territori, especialment a les àrees en risc de despoblació, i es genera una intermediació per a les persones que tenen dificultats per a acostar-se a la digitalització, sobretot les persones majors.

Es pretén que a aquestes oficines es preste servei als ciutadans, no només en matèria dels procediments judicials de què són part, sinó també en d'altres relacionats amb diferents àrees de l'Administració pública. Una primera aproximació als serveis que cal prestar seria la següent:

  • Informació general de l'estat de tramitació de processos judicials.
  • Possibilitat de fer qualsevol gestió de caràcter processal amb qualsevol òrgan judicial.
  • Possibilitat d'oferir a les seues instal·lacions punts d'accés a personal judicial que preste serveis a qualsevol òrgan judicial del territori espanyol.
  • Practicar actes de comunicació processal amb ciutadans residents al municipi. Facilitar l'accés dels ciutadans al Registre Civil.
  • Prestar els serveis de MASC.

El personal que presta serveis als jutjats de pau actuals tindrà una comesa destacada en aquest projecte.

Aquest projecte es coordinarà amb altres institucions (ministeris, comunitats autònomes i la FEMP) i contempla la possibilitat d'ampliar gradualment serveis com l'accés a certificats, estat de tramitacions amb altres administracions o la possibilitat que el personal de qualsevol administració utilitze l'Oficina com a coworking i aprofite les infraestructures que s'han posat en marxa per al Servei Públic de Justícia. És una ferramenta de cohesió territorial i social i d'eficiència interadministrativa.

Tornar a la llista