Ruta de navegació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Vés enrere 23. JUSTÍCIA MEDIAMBIENTAL I SEUS SOSTENIBLES

23. JUSTÍCIA MEDIAMBIENTAL I SEUS SOSTENIBLES

L'Administració de Justícia ha d'unir-se a la lluita contra l'emergència climàtica de manera urgent i decidida, incorporant la justícia mediambiental com a element transversal i reduint la seua petjada de carboni. Es garantirà accés a la justícia en matèria de medi ambient en el marc d'allò que estipula el Conveni d'Aarhus sobre accés a la informació i participació del públic en la presa de decisions.

Les millores tecnològiques i organitzatives que s'implementen amb Justícia 2030 facilitaran el teletreball i el treball deslocalitzat a les seus, la qual cosa comporta la reducció de la mobilitat del personal i la consegüent reducció de la petjada de carboni. La Directiva 2018/844/UE relativa a eficiència energètica inclou en l'estratègia a llarg termini la renovació dels edificis públics amb l'objectiu de transformar-los en parcs immobiliaris amb alta eficiència energètica i descarbonitzats abans de 2050.

Aquest objectiu implicarà la necessitat de rehabilitar les seues judicials tenint en compte al mateix temps criteris organitzatius i ambientals:

  • Disseny intern de l'edifici per a facilitar l'Oficina Judicial, els MASC i la gestió en general.
  • Rehabilitació de l'envolupant dels edificis per a augmentar-ne l'eficiència energètica i la incorporació d'energies renovables per a l'autoconsum.
  • Millora de la sostenibilitat dels edificis mitjançant la separació de residus en origen, d'acord amb el que establisca la nova normativa de residus, consums d'energia, aigua i paper.
  • Relació amb l'agenda urbana amb la instal·lació d'aparcaments per a bicicletes, punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, etc. que hi permeten l'accés al personal i als usuaris mitjançant mobilitat sostenible.
  • Compensació de la petjada de carboni generada mitjançant la plantació d'arbres.

Es faran auditories periòdiques de petjada de carboni a cada seu per a veure l'evolució real del projecte, tant en els elements estàtics com en la cultura de l'ús dels edificis.

La rehabilitació es farà simultàniament. Suposa definir un estàndard per a les seus que contemple les múltiples possibilitats que es poden adaptar en funció de la seua realitat. A més, es tindrà en compte el Pla de Contractació Pública Ecològica de l'Administració General de l'Estat (2018-2025).

Tornar a la llista