Ruta de navegació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Vés enrere 6. PLA D'IGUALTAT I CONCILIACIÓ

6. PLA D'IGUALTAT I CONCILIACIÓ

L'aprovació de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes va posar en marxa tot tipus d'accions dirigides a potenciar la igualtat real entre dones i homes i a combatre les manifestacions encara subsistents de discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe. L'article 64 contempla que els plans d'igualtat haurien de reflectir els objectius que cal aconseguir en matèria de promoció de la igualtat de tracte i oportunitats en l'ocupació pública, així com les estratègies o mesures que cal adoptar per a la seua consecució.
L'Estatut Bàsic de l'Empleat públic estableix l'obligatorietat que les administracions públiques elaboren i apliquen un pla d'igualtat. En l'àmbit de l'Administració de Justícia s'han arribat a implantar en la mesura desitjable, per la qual cosa cal abordar aquesta tasca immediatament.
En aquest context, és imprescindible l'elaboració d'un pla d'igualtat que s'adapte al personal funcionari al servei de l'Administració de Justícia.
En paral·lel i de manera coordinada es dissenyarà el pla de conciliació. El teletreball i els canvis en l'acompliment dels llocs de treball necessiten normes que faciliten la conciliació i preserven els resultats i objectius de l'organització.
 

Tornar a la llista