Ruta de navegació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Vés enrere 20. ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

20. ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

El projecte es divideix en tres subprojectes. Cadascun és un pont diferent a la gestió integrada de l'administració.

Cita prèvia. Mitjançant aquest projecte es busca habilitar un nou canal d'atenció a la ciutadania i als professionals en l'àmbit judicial que dispose una atenció de manera ordenada i que s'integre amb altres nous canals d'atenció basats en la immediació digital.

Així, els òrgans judicials, els registres civils, les gerències territorials i les oficines d'assistència a les víctimes podran accedir a un sistema de cita prèvia basada en el concepte de tràmits ciutadans/professionals a través dels llocs web corporatius i de les seus on es pot obtindre aquesta atenció. D'aquesta manera, la persona administrada podrà seleccionar el dia i torn que més li convinga.

És complementari al sistema que s'utilitza per a interactuar amb la ciutadania. Així, els responsables mateixos de cada seu podran assignar cites per als casos en què, per particularitats pròpies de la seua atenció, reben les peticions per vies diferents.

La cita prèvia enllaça amb altres projectes com la immediació digital i el teletreball, que en conjunt permeten establir taules virtuals desterritorialitzades d'atenció per videoconferència. Per això s'impulsa un nou paradigma d'experiència d'usuari en l'atenció tradicional de l'Administració de Justícia.

Un ciutadà podrà sol·licitar una cita i el sistema detectarà automàticament si està donat d'alta en el sistema cl@ve. Li donarà la possibilitat d'obtindre la cita amb un tràmit per videoconferència que li estalvia el desplaçament. Aquesta videoconferència utilitzarà els sistemes d'immediació digital per a poder comprovar amb seguretat jurídica la seua identitat. En una segona fase, també es podrà realitzar la signatura per videoconferència. Aquesta atenció es podrà prestar des de la seu física de l'edifici administratiu o també, gràcies a la integració del sistema de videoconferència amb el de teletreball, un funcionari que no ha d'estar necessàriament a l'edifici físicament podrà atendre el ciutadà.

Carpeta Ciutadana. Carpeta Judicial Ciutadana serà l'espai privat que facilitarà la relació dels ciutadans amb l'Administració de Justícia. Els oferirà, entre altres funcionalitats, obtindre informació sobre l'estat dels expedients, accedir i comparéixer a les notificacions pendents, gestionar els seus apoderaments o consultar les seues dades que estan en poder de l'Administració de Justícia.

Aquesta carpeta tindrà un pont interoperable amb la Carpeta Ciutadana de l'Administració General de l'Estat per tal que tant la ciutadania com els operadors puguen accedir fàcilment als seus registres, certificats, dades i estat de les gestions.

Notificació electrònica. Aquesta iniciativa permet que les notificacions enviades als intervinents per correu certificat a través del Centre d'Impressió i Ensobrament (CIE) de l'Agència Tributària (AEAT) puguen estar disponibles de manera electrònica en la Carpeta Judicial Ciutadana.

Les funcionalitats que tindrà el sistema són les següents:

  • Disponibilitat de la notificació en la Carpeta Ciutadana gràcies a la integració amb Notific@. També podrà arribar per correu al domicili de l'intervinent.
  • Gestió de justificants de recepció de la notificació electrònica.
  • Integració amb sistema de gestió processal.

Els avantatges que aportarà el sistema són l'estalvi de paper i temps en evitar la impressió de les notificacions als òrgans judicials.

Tornar a la llista