Ruta de navegació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Vés enrere 10. LLEI D'EFICIÈNCIA ORGANITZATIVA DEL SERVEI PÚBLIC DE JUSTÍCIA

10. LLEI D'EFICIÈNCIA ORGANITZATIVA DEL SERVEI PÚBLIC DE JUSTÍCIA

Transcorreguts 35 anys des de la publicació de la Llei Orgànica del Poder Judicial, és imprescindible emprendre un canvi profund en el model organitzatiu de la primera instància del sistema judicial espanyol. Les dades que han posat de manifest les estadístiques judicials any rere any ho aconsellen així, ja que, malgrat l'increment constant de recursos dedicats a l'Administració de Justícia, els resultats són cada vegada més escassos.


Per a aconseguir augmentar significativament l'eficiència dels mitjans disponibles en l'Administració de Justícia, cal abordar reformes que necessiten una modificació legislativa prèvia, tant de la Llei Orgànica del Poder Judicial com de la Llei de Demarcació i Planta Judicial. Així mateix, i compassant-les amb aquestes reformes estructurals, caldrà dur a terme modificacions puntuals en les lleis processals i en la Llei de la Jurisdicció Voluntària.


Totes aquestes reformes legals es duran a terme amb la màxima participació de la ciutadania, els professionals i les institucions, i s'establiran les vies necessàries perquè siga tan àmplia com puga.
La norma abordarà la implantació dels tribunals d'instància i l'Oficina Judicial fent un ús intensiu de la tecnologia per a prestar un servei públic eficient i de qualitat. Els tribunals d'instància comportaran:

  • Establir criteris comuns entre els membres del tribunal perquè la seua resposta siga uniforme i, per tant, predicible (col·legiació de criteris).
  • Donar més flexibilitat a la Planta Judicial i permetre que s'adapte a les necessitats. Crear un primer nivell d'especialització per a la distribució d'assumptes.
  • Reduir la durada dels plets proveint el sistema d'una capacitat d'adaptació immediata a les diverses conjuntures, sense dependre estructuralment de la creació de nous jutjats o de la transformació dels que ja existeixen.

A més, s'abordarà l'evolució dels jutjats de pau actuals i la creació de les oficines de justícia als municipis.

Tornar a la llista