Ruta de navegació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Vés enrere 19. NOU MODEL DE REGISTRE CIVIL

19. NOU MODEL DE REGISTRE CIVIL

La Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil implica la implantació d'un nou model de Registre Civil únic per a tota Espanya, informatitzat i accessible electrònicament, la gestió del qual correspondrà a funcionaris públics diferents d'aquells que integren el poder judicial de l'Estat i amb una estructura organitzativa formada per una oficina central, oficines generals i oficines consulars, la qual cosa comporta la reestructuració de l'organització actual del Registre Civil a tot el territori nacional.

El nou Registre Civil consisteix en un nou model basat en el registre de persones a través d'una base de dades personals amb un codi d'identificació que permetrà als ciutadans accedir en qualsevol moment i lloc a la seua “història civil”. El nou Registre Civil operarà com una organització administrativa les resolucions finals de la qual se sotmetran a control judicial.

El règim de publicitat del Registre Civil s'articula a partir de dos instruments: la certificació electrònica i l'accés a la informació registral. Amb això es pretén eliminar càrregues als ciutadans, ja que no serà necessària la sol·licitud de certificacions per a aportar-les a tràmits administratius de cap tipus.

Després de diverses pròrrogues de l'entrada en vigor prevista inicialment, ha arribat el moment de la implantació, si bé, considerant el temps que ha transcorregut des que es va promulgar, es tramitarà una modificació legal per a millorar tècnicament determinades prescripcions que conté la Llei 20/2011. La implantació d'aquesta nova Llei de Registre Civil implica l'execució coordinada de nombroses actuacions en els àmbits normatiu, organitzatiu i tecnològic, així com la col·laboració amb múltiples organismes i administracions autonòmiques.

Tornar a la llista