Breadcrumb

Breadcrumb

Asset Publisher

Back 7. ACCESSIBILITAT DE GRUPS VULNERABLES

7. ACCESSIBILITAT DE GRUPS VULNERABLES

Tenint en compte el context i a partir d'una anàlisi de les necessitats i de possible impacte dels canvis, s'actuarà inicialment sobre dos àmbits.

Accessibilitat i envelliment. Quasi el 20% de la població espanyola té més de 65 anys. N'hi ha una part important que es pot considerar analògica. La digitalització profunda i ràpida que es produirà en l'Administració de Justícia pot generar un procés d'exclusió de les persones culturalment analògiques. Cal crear instruments estructurals per a superar aqueixa bretxa digital.
D'altra banda, la justícia ha sigut un espai amb poca accessibilitat per a les persones majors que hi recorren, encara que ho necessiten. En el mateix sentit cal posar en marxa mediacions institucionals i procediments adaptats que els faciliten l'ús.
L'Oficina de Justícia als municipis és un instrument que incorporarà una part de les accions d'aquest projecte i una porta d'accessibilitat senzilla i permanent per a les persones majors.

Accessibilitat i discapacitat. Per a garantir l'accessibilitat a la justícia es desenvoluparan accions dirigides a col·lectius amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials. L'1% de la població espanyola té una discapacitat intel·lectual i aquests percentatges es reflecteixen en l'àmbit judicial. Segons un estudi recent realitzat per Plena Inclusió, al 49% de les persones amb discapacitat intel·lectual que van arribar a presó se'ls va detectar la discapacitat a la presó mateixa. Aproximadament un 3,3% dels casos es detecten durant la vista. Aquestes persones necessiten accions específiques que no els impedisquen l'exercici dels seus drets per un problema d'accessibilitat i comprensió.
Es necessiten modificacions i adaptacions necessàries i adequades en el context de l'accés a la justícia, quan calguen en un cas determinat, per a garantir la participació de les persones amb discapacitat en igualtat de condicions amb les altres.

Les línies que cal desenvolupar són:

  • Adaptar el llenguatge jurídic a lectura fàcil, braille i llengua de signes. Adaptar les seus judicials per a garantir-hi l'accessibilitat.

  • Impartir formació específica a advocats, procuradors, pèrits o graduats socials per a facilitar l'accés a la justícia tenint en compte les barreres que puguen sorgir a conseqüència dels diferents tipus de discapacitat.

  • Emprar la tecnologia per a facilitar-hi l'accés tant a professionals com a usuaris amb diversitat funcional.

  • Aprofundir en la funció dels facilitadors. Aquestes persones treballen, quan cal, amb el personal del sistema de justícia i les persones amb discapacitat per a garantir que hi haja una comunicació eficaç durant els procediments. Ajuden les persones amb discapacitat a entendre i a prendre decisions informades, assegurant-se que les coses s'expliquen i es parlen de manera que puguen comprendre-les i que es proporcionen els ajustos i el suport adequat. No parlen en nom de les persones amb discapacitat ni del sistema de justícia ni dirigeixen les decisions.


  •  

Aquest projecte s'ha de desenvolupar en conjunt amb les organitzacions de l'àmbit de la discapacitat. Cal analitzar quin tipus d'accions s'han d'incorporar en el Servei Públic de Justícia, siguen formatives o ferramentes de gestió.
 

 

Back to list