• Dirigit a garantir que la informació digital resulta en una millora organitzativa i de processos. L'eficiència que s'obtindrà s'ha de poder mesurar com a una reducció de temps i augment de la satisfacció de la ciutadania, a més d'una assignació eficient dels recursos invertits, impacte ambiental i capacitat de gestió de dades. És l'objectiu dirigit a la millora interna del servei.

Programas

Eficiència Organitzativa

El nucli del programa consisteix en una transformació organitzativa a través dels tribunals d'instància i de l'Oficina Judicial, que els donarà suport.

Log in

Eficiència Processal

El nucli del programa consisteix en l'adaptació processal als canvis i la incorporació dels mitjans adequats de solució de controvèrsies (MASC) a l'Administració de Justícia.

Log in

Eficiència Digital

El nucli del programa consisteix a generar un marc normatiu per a la digitalització en el Servei Públic de Justícia. La digitalització és un dels pilars del procés de transformació i subjau en gran part de les accions que cal emprendre.

Log in