• Dirigit a garantir que la informació digital resulta en una millora organitzativa i de processos. L'eficiència que s'obtindrà s'ha de poder mesurar com a una reducció de temps i augment de la satisfacció de la ciutadania, a més d'una assignació eficient dels recursos invertits, impacte ambiental i capacitat de gestió de dades. És l'objectiu dirigit a la millora interna del servei.

Publicador de continguts

Eficiència Organitzativa

O núcleo do programa é unha transformación organizativa nos tribunais de instancia, co apoio da oficina xudicial.

Entrada

Eficiència Processal

O núcleo do programa é a adaptación procesual aos cambios e á incorporación dos Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) á Administración de Xustiza

Entrada

Eficiència Digital

O núcleo do programa é a xeración dun marco normativo para a dixitalización no Servizo Público de Xustiza. A dixitalización é un dos piares do proceso de transformación e é parte integrante de moitas das accións que se emprenderán.

Entrada