• This is the objective aimed at improving citizen access to the Public Justice Service. Simple, clear, understandable and accessible procedures are required for the rights to be exercised. These should respond to the needs of all social groups and territories, with special care for the most vulnerable, contributing to achieving the objectives of the Spanish National Strategy against the Demographic Challenge.

Asset Publisher

Justice Accessibility

O núcleo do programa é xerar condicións estruturais de acceso ao Servizo Público de Xustiza que cheguen ao conxunto da cidadanía. Isto conseguirase traballando en dúas direccións: arraigando o dereito ao acceso e garantindo que ningunha persoa quede excluída por motivos económicos, de idade ou de xénero e achegando o Servizo desde o punto de vista sociocultural grazas á linguaxe e á formación transversal nas etapas de educación obrigatoria.

Log in

Legal Professionals

O núcleo do programa é concederlles seguridade aos operadores xurídicos no proceso de transformación para reducir a incerteza.

Log in

New Social Realities

O núcleo do programa consiste en facilitar o acceso dos grupos vulnerables á xustiza e en garantir que o Servizo Público de Xustiza se adapta continuamente á realidade social...

Log in