• The Public Justice Service must contribute to the construction of Europe, to the project of nation, to economic recovery, to environmental justice, to the ecological transition and to the deepening of the Rule of Law. This is the objective geared towards connecting Justice with the country's transformation.

Asset Publisher

Citizen Services

O programa oriéntase a conectar o acceso individual ao Servizo Público de Xustiza co acceso doutras administracións. Ademais, garanten a calidade. A dixitalización facilita a xeración dun ecosistema administrativo de datos a nivel municipal, autonómico e estatal.

Log in

Sustainable Societies

Transición ecológica

O programa vai garantir que o Servizo Público de Xustiza contribúa de maneira xeral ao arraigamento do Estado de dereito na UE, ao proxecto de país e á xustiza ambiental.

Log in

Institutional Coordination and Cohesion

El núcleo del programa es el desarrollo de la cogobernanza y su aplicación sobre la justicia basada en datos que es la base del nuevo ecosistema.

Log in