• És l'objectiu dirigit a millorar l'accés de la ciutadania al Servei Públic de Justícia. Poder exercir els drets exigeix procediments senzills, clars, comprensibles i accessibles que responguen a les necessitats de tots els grups socials i territoris, tenint cura especialment dels més vulnerables i contribuint a aconseguir els objectius de l'Estratègia Nacional enfront del Repte Demogràfic.

Programas

Accessibilitat a la Justícia

El nucli del programa consisteix a generar condicions estructurals d'accés al Servei Públic de Justícia que arriben a tota la ciutadania. Això es farà en dues direccions: aprofundint el dret a l'accés i garantint que cap persona quede exclosa per qüestions econòmiques, d'edat, de gènere, etc. i apropant el servei socioculturalment mitjançant el llenguatge i la formació transversal en les etapes d'educació obligatòria.

Entrada

Professionals de la Justícia

El nucli del programa és donar seguretat als operadors jurídics en el procés de transformació per a disminuir la incertesa.

Entrada

Noves Realitats Socials

El nucli del programa consisteix a facilitar als grups més vulnerables les condicions d'accés a la justícia i garantir l'adaptació permanent del Servei Públic de Justícia a la realitat social.

Entrada