• És l'objectiu dirigit a millorar l'accés de la ciutadania al Servei Públic de Justícia. Poder exercir els drets exigeix procediments senzills, clars, comprensibles i accessibles que responguen a les necessitats de tots els grups socials i territoris, tenint cura especialment dels més vulnerables i contribuint a aconseguir els objectius de l'Estratègia Nacional enfront del Repte Demogràfic.

Publicador de continguts

Accessibilitat a la Justícia

O núcleo do programa é xerar condicións estruturais de acceso ao Servizo Público de Xustiza que cheguen ao conxunto da cidadanía. Isto conseguirase traballando en dúas direccións: arraigando o dereito ao acceso e garantindo que ningunha persoa quede excluída por motivos económicos, de idade ou de xénero e achegando o Servizo desde o punto de vista sociocultural grazas á linguaxe e á formación transversal nas etapas de educación obrigatoria.

Entrada

Professionals de la Justícia

O núcleo do programa é concederlles seguridade aos operadores xurídicos no proceso de transformación para reducir a incerteza.

Entrada

Noves Realitats Socials

O núcleo do programa consiste en facilitar o acceso dos grupos vulnerables á xustiza e en garantir que o Servizo Público de Xustiza se adapta continuamente á realidade social...

Entrada