• El Servei Públic de Justícia ha de contribuir a la construcció europea, al projecte de país, a la recuperació econòmica, a la justícia mediambiental, a la transició ecològica i a l'aprofundiment de l'estat de dret. És l'objectiu dirigit a connectar la justícia amb la transformació del país.

Programas

Serveis a la Ciutadania

El programa està dirigit a connectar l'accés individual al Servei Públic de Justícia amb el d'altres administracions i garantir-ne la qualitat.

Log in

Societats Sostenibles

Transición ecológica

El programa garantirà l'aportació global del Servei Públic de Justícia a l'aprofundiment de l'estat de dret a la UE, al projecte de país i a la justícia mediambiental

Log in

Coordinació i Cohesió Institucional

El nucli del programa consisteix en el desenvolupament de la cogovernança i la seua aplicació sobre la justícia basada en dades, que són la base del nou ecosistema.

Log in