Camiño de navegación

Camiño de navegación

Publicador de contidos

Atrás 21. SISTEMA DE CALIDADE

21. SISTEMA DE CALIDADE

A consideración da Administración de Xustiza como un servizo público de calidade que contribúa ao logro de modernizar e innovar na Administración Pública para xerar valor e servir mellor á cidadanía fai necesaria a definición e implantación dun sistema recoñecible de calidade. En 2011, creouse a Comisión Estatal de Calidade (CEC) da Administración de Xustiza, que aprobou por unanimidade o Sistema Integral de Calidade na Administración de Xustiza (SICAX). Grazas a isto, validouse a estrutura xeral, a política e os principios xerais do sistema de xestión da calidade recoñecible ou común a todas as administracións e organismos da xustiza española.

O sistema só se implantou nalgún partido xudicial concreto. A día de hoxe, non se conseguiu desenvolver ningún outro sistema que permita a avaliación e mellora continua do servizo que se lle presta á cidadanía.

Agora, preténdese recuperar os elementos que se tiveron en conta para a definición daquel sistema e que se consideran aproveitables, como a súa propia arquitectura institucional, despoxalo daqueles que dificultaron a súa aplicación e dar un impulso para fomentar un servizo de calidade de forma efectiva, tal e como demandan os usuarios.

O sistema novo debe partir da base de que convén ter en conta obxectivos novos que, no pasado, non formaban parte dos sistemas de calidade convencionais. Neste momento, convén engadir unha xustiza orientada aos datos, accesible de maneira dixital e sostible aos obxectivos tradicionais de calidade consistentes en obter unha xustiza orientada aos usuarios, baseada na mellora continua, innovadora, transparente e cualificada.

Volver á lista