Camiño de navegación

Partindo do diagnóstico e tendo en conta os obxectivos, identificáronse nove ámbitos de incidencia sobre os que o impacto positivo se pode estender de maneira orgánica ao conxunto do Servizo Público de Xustiza.

Os puntos de incidencia transfórmanse en programas e, en torno a eles, agrúpanse os proxectos. Cada un dos obxectivos desprégase en tres programas e cada programa en tres proxectos. Estes, á súa vez, poden incluír uns cantos subproxectos necesarios para a súa adecuada execución. Os programas son os seguintes, que se mostran agrupados en obxectivos.