Camiño de navegación

 • A evolución de Xustiza 2030 vai ser progresiva e continua. Os proxectos van ter resultados en diferentes momentos ao longo de dez anos. Para o seguimento, convén contar con instrumentos de rendición de contas que permitan o coñecemento continuo e a exposición pública puntual, sempre tendo en conta a transparencia, que é a base da estratexia.

  A rendición de contas farase mediante as seguintes vías:

  • Web en proceso de actualización permanente. Nela accederase aos documentos técnicos de todos os proxectos, así como aos seus resultados. A oficina de proxectos incorpora todos os cambios no plan, así como os avances por proxecto e subproxecto.
   Xustiza 2030 estará dispoñible na web para a súa descarga. Esta decisión obedece a criterios de sostibilidade e de planificación. A estratexia constrúese nun proceso de iteración que a mellora continuamente. Malia que o documento se actualizará anualmente, os anteriores manteranse en arquivo para coñecer a evolución.
  • Comparecencia semestral nas Cortes para expor a evolución.
  • Informe anual que resume o estado do plan, os avances máis significativos e os investimentos realizados.