• O obxectivo xeral de Xustiza 2030 é transformar o Servizo Público de Xustiza para que sexa máis accesible, eficiente e contribúa ao esforzo común de cohesión e sostibilidade.

  Os tres obxectivos específicos forman parte do mesmo ecosistema. Partimos da xestión como núcleo do Servizo Público de Xustiza. O obxectivo é mellorar a súa eficiencia mediante o aproveitamento da transformación dixital, que facilita unha organización máis flexible e procesos máis continuos.

  Desde aquí emerxe un dobre desenvolvemento que ensancha e conecta esta xestión. Por un lado, lígaa coa cidadanía, que precisa que a transformación lle outorgue ao Servizo un carácter máis accesible, máis adaptado ás demandas sociais cotiás, máis comprensible e próximo e que garanta que ninguén quede á marxe.

  Por outro lado, conéctase o Servizo co proxecto de país e a construción europea no contexto novo. A xustiza pode contribuír á activación económica, á transición ecolóxica, á loita contra o despoboamento, á cohesión social, á educación, ao exercicio dos dereitos humanos ou á prevención da corrupción.

 • Garantir o acceso ao exercicio dos dereitos e das liberdades.

  Entrar
 • Contribuír á sostibilidade, á cohesión e á cogobernanza

  Entrar
 • Mellorar a eficiencia do Servizo Público de Xustiza

  Entrar