Camiño de navegación

Política de accesibilidade

Adoptouse unha serie de medidas na web de Justicia2030 co obxectivo de mellorar a accesibilidade. Isto achega as seguintes vantaxes, entre outras:

  • Facilita o acceso das persoas, independentemente da súa condición física e da súa contorna.
  • Permite o acceso con axentes de usuario distintos.
  • Inclúe contidos claros e ben estruturados.
  • Mellora a exploración e a experiencia do usuario.

Entre as medidas adoptadas atópanse as seguintes:

  • Orde lóxica de presentación dos elementos na pantalla e dos contidos no código.
  • istema de exploración simplificado que consta dun menú principal e unha sección de utilizade.
  • Uso dos estándares do W3C:
  • Acceso ás principais opcións mediante atallos de teclado.