Camiño de navegación

Camiño de navegación

Publicador de contidos

Atrás 23. XUSTIZA MEDIO AMBIENTAL E SEDES SOSTIBLES

23. XUSTIZA MEDIO AMBIENTAL E SEDES SOSTIBLES

A Administración de Xustiza debe incorporarse á loita contra a emerxencia climática de forma urxente e decidida mediante a integración da xustiza medio ambiental como elemento transversal e a redución da súa pegada de carbono. Garantirase acceso á xustiza en materia de medio ambiente no marco do que estipula o Convenio de Aarhus sobre acceso á información e participación do público na toma de decisións.

As melloras tecnolóxicas e organizativas que se implantan en Xustiza 2030 facilitarán o teletraballo e o traballo deslocalizado nas sedes, o que implica a redución da mobilidade do persoal e, polo tanto, a diminución da pegada de carbono. A Directiva 2018/844/UE relativa á eficiencia enerxética inclúe na estratexia a longo prazo a renovación dos edificios públicos co obxectivo de transformalos en parques inmobiliarios con eficiencia enerxética alta e descarbonizados antes de 2050.

Este obxectivo implica a necesidade de rehabilitar as sedes xudiciais tendo en conta criterios organizativos e ambientais de maneira simultánea:

  • Deseño interno do edificio para facilitar a oficina xudicial, os MASC e a xestión en xeral.
  • Rehabilitación da envolvente dos edificios para aumentar a súa eficiencia enerxética e incorporación de enerxías renovables para o seu autoconsumo.
  • Mellora da sostibilidade dos edificios mediante a separación de residuos en orixe, de conformidade do que estableza a normativa nova de residuos, consumos de enerxía, auga e papel.
  • Relación coa axenda urbana mediante la instalación de aparcamentos para bicicletas, puntos de recarga para vehículos eléctricos etc., que lles permitan ao persoal e aos usuarios acceder mediante mobilidade sostible.
  • Compensación da pegada de carbono xerada mediante a plantación de árbores.

Faranse auditorías periódicas da pegada de carbono nas distintas sedes para ver a evolución real do proxecto, tanto nos seus elementos estáticos como na cultura de uso dos edificios.

A rehabilitación terá lugar de maneira simultánea. Supón definir un estándar para as sedes que contemple as múltiples posibilidades que poden adaptarse en función da súa realidade. Ademais, terase en conta o Plan de Contratación Pública Ecolóxica da Administración Xeral do Estado (2018-2025).

Volver á lista