Camiño de navegación

Camiño de navegación

Publicador de contidos

Atrás 25. COGOBERNANZA NA XUSTIZA

25. COGOBERNANZA NA XUSTIZA

O sistema de gobernanza da Administración de Xustiza que aparece na Constitución é amplo. Por un lado, están as competencias en materia de xustiza das comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña, Cantabria, Comunidade de Madrid, Comunidade Valenciana, Galicia, Euskadi, A Rioxa e Navarra. Por outro lado, Baleares, Castilla-A Mancha, Castilla e León, Estremadura, Murcia, Ceuta e Melilla contan coa xestión do Ministerio de Xustiza. En paralelo, interveñen as competencias doutros ámbitos, como o Consello Xeral do Poder Xudicial (CXPX) e a Fiscalía Xeral do Estado (FXE). O sistema de gobernanza desenvolveu algúns instrumentos, como a Conferencia Sectorial, a Comisión Nacional de Estatística Xudicial ou o Comité Técnico Estatal da Administración Xudicial Electrónica (CTEAXE).

A xestión da crise durante a pandemia precisou o desenvolvemento da arquitectura de cogobernanza autonómica que se traduciu nun regulamento novo da Conferencia Sectorial, un protocolo de coordinación reforzada da Administración de Xustiza e un protocolo de colaboración para unha xustiza baseada en datos. Sentáronse as bases para unha cogobernanza con estruturas novas. A transformación dixital, que require un sistema integrado que asegure a interoperabilidade para ser eficiente, precisa unha cogobernanza forte.

O proxecto vai deseñar a arquitectura de cogobernanza en relación cos puntos que desenvolven as CC. AA. e o Ministerio de Xustiza de maneira conxunta, que son: sistema de xestión procesual, MASC, eficiencia organizativa, recursos persoais e humanos etc.

Volver á lista