Camiño de navegación

Camiño de navegación

Publicador de contidos

Atrás 4. ACCESO E DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL

4. ACCESO E DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL

Estes cambios, sumados aos efectos da pandemia, variaron as condicións laborais e a maneira de traballar. O teletraballo implica, por exemplo, que o criterio de presencialidade pasa a transformarse no de cumprimento de obxectivos.
É necesario estudar os perfís profesionais para reorientar o acceso e o desenvolvemento profesional, tanto nos perfís que ocupa o persoal da Administración de Xustiza como nos que ocupa o persoal da Administración Xeral do Estado que traballa na Administración de Xustiza. Vaise efectuar un estudo de carácter prospectivo con horizonte 2030 que concluirá nun libro branco. Implantaranse accións de maneira progresiva a partir del.

Este estudo integrará os seguintes elementos:

  • Perfís novos. O exemplo máis significativo é a integración dos MASC na Administración de Xustiza. Isto xerará dinámicas novas e abrirá espazos profesionais innovadores.

  • Transformación nos perfís profesionais actuais. A dixitalización tradúcese en teletraballo, xuízos telemáticos, sistemas de xestión procesual que non requiren presencialidade e xuízos orais, entre outros. Estas actividades requiren competencias dixitais, de comunicación e de procedemento novas. A transformación profesional ten que contar cun apoio formativo claro.

  • Incorporación de indicadores de calidade. Vaise desenvolver un selo de calidade (proxecto 21: sistema de calidade) que recolle desde os tempos de xestión ata a satisfacción dos usuarios, pasando polo impacto ambiental. Amplíase a perspectiva de calidade no contexto do proceso de transformación da Administración do Estado. Este marco de calidade tradúcese en indicadores para a medición do desempeño profesional. Estes serán tanto de tipo cuantitativo (expedientes resoltos, persoas atendidas, citas xestionadas, recursos materiais utilizados e impacto ambiental, entre outros) como cualitativo (persoas atendidas que non volven preguntar o mesmo, resolucións claras, instancias lexibles, experiencia do usuario etc.).

  • Mellorar os sistemas de acceso ás profesións xurídicas. Os sistemas de acceso dos diferentes operadores teñen que adaptarse á transformación e garantir que son accesibles. Isto conseguirase mediante a formación para o acceso, que se desenvolverá maiormente a distancia, e grazas aos sistemas de acceso.

Volver á lista