• Orientado a asegurar que a transformación dixital se concreta nunha mellora organizativa e dos procesos. Convén medir a mellora da eficiencia mediante a redución dos tempos e a satisfacción da cidadanía, así como mediante a asignación eficaz dos recursos investidos, o impacto ambiental e a capacidade de xestionar os datos. Este obxectivo está orientado á mellora interna do Servizo.

Programas

Eficiencia Organizativa

O núcleo do programa é unha transformación organizativa nos tribunais de instancia, co apoio da oficina xudicial.

Entrar

Eficiencia Procesual

O núcleo do programa é a adaptación procesual aos cambios e á incorporación dos Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) á Administración de Xustiza

Entrar

Eficiencia Dixital

O núcleo do programa é a xeración dun marco normativo para a dixitalización no Servizo Público de Xustiza. A dixitalización é un dos piares do proceso de transformación e é parte integrante de moitas das accións que se emprenderán.

Entrar