Breadcrumb

Coordinació i Cohesió Institucional

El nucli del programa consisteix en el desenvolupament de la cogovernança i la seua aplicació sobre la justícia basada en dades, que són la base del nou ecosistema. La justícia orientada a la dada implica una evolució dels sistemes de gestió processal existents. Aquesta transformació permet una anàlisi compartida entre el Ministeri de Justícia i les comunitats autònomes amb competències transferides que permetrà aconseguir més eficiència en la gestió processal.

Es desenvoluparà un sistema que permeta la tramitació electrònica íntegra dels expedients judicials d'una manera sostenible i totalment orientada a la dada. Per a això s'avaluarà la situació i, juntament amb les administracions públiques amb competències en justícia, s'avançarà fins aconseguir adequar la previsió dels recursos a les necessitats pertinents i garantir una justícia digital tecnològica, àgil, interconnectada i sostenible.

Un sistema complex, plural i en el qual es puguen desenvolupar les diferents especificitats requereix un sistema de cogovernança. L'objecte d'aquest programa és definir una arquitectura de cogovernança eficient.