Breadcrumb

Professionals de la Justícia

El nucli del programa és donar seguretat als operadors jurídics en el procés de transformació per a disminuir la incertesa.

La transformació no comporta, en cap cas, la reducció del nombre de persones que formen part de l'Administració de Justícia, però sí un canvi en l'acompliment professional. La digitalització de ferramentes i processos porta amb si una reorientació del desenvolupament de les competències professionals, que evolucionaran per a encarregar-se d'activitats diferents. El nou disseny del marc professional és necessari, tant per l'ús de les eines digitals, el teletreball i el judicis telemàtics, que exigeixen competències noves, si no també pels nous reptes que se'ns presenten.

La seguretat per als operadors passa per la formació dels operadors actuals i futurs, que han d'accedir-hi amb una capacitació prèvia adequada a la transformació. La rapidesa del procés obliga a desenvolupar al màxim la formació en línia.

Finalment, el nou marc de teletreball i treball deslocalitzat genera noves condicions que permeten accions decidides quant a la igualtat i la conciliació.