• O Servizo Público de Xustiza debe contribuír á construción europea, ao proxecto de país, á recuperación económica, á xustiza ambiental, á transición ecolóxica e ao arraigamento do Estado de dereito. Este obxectivo está orientado a conectar a xustiza coa transformación do país.

Programas

Servizos á Cidadanía

O programa oriéntase a conectar o acceso individual ao Servizo Público de Xustiza co acceso doutras administracións. Ademais, garanten a calidade. A dixitalización facilita a xeración dun ecosistema administrativo de datos a nivel municipal, autonómico e estatal.

Entrar

Sociedades Sostibles

Transición ecológica

O programa vai garantir que o Servizo Público de Xustiza contribúa de maneira xeral ao arraigamento do Estado de dereito na UE, ao proxecto de país e á xustiza ambiental.

Entrar

Coordinación e Cohesión Institucional

El núcleo del programa es el desarrollo de la cogobernanza y su aplicación sobre la justicia basada en datos que es la base del nuevo ecosistema.

Entrar