Ruta de navegació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Vés enrere 21. SISTEMA DE QUALITAT

21. SISTEMA DE QUALITAT

La consideració de l'Administració de Justícia com un servei públic de qualitat que contribueixi a aconseguir modernitzar i innovar en l'Administració Pública per crear valor i servir millor a la ciutadania fa necessari definir i implantar un sistema de qualitat reconeixible. En l'any 2011 es va crear la Comissió Estatal de Qualitat (CEC) de l'Administració de Justícia, la qual va aprovar per unanimitat el Sistema Integral de Qualitat en l'Administració de Justícia (SICAJ), validant l'estructura general, la política i els principis generals del sistema de gestió de la qualitat reconeixible o comú a totes les Administracions i Organismes de Justícia d'Espanya.

El sistema no es va arribar a implantar excepte en algun partit judicial concret, sense que avui dia s'hagi aconseguit desenvolupar cap altre sistema que permeti l'avaluació i millora continua del servei que es presta als ciutadans.

Ara es pretén recuperar els elements que es tingueren en compte per definir aquell sistema i que es consideren aprofitables, com l'arquitectura institucional pròpia del sistema, despullant-lo dels altres que van dificultar la seva aplicació i donant un impuls per promoure de manera efectiva un servei de qualitat, com exigeixen els usuaris.

El nou sistema ha de partir de la base que cal tenir en compte nous objectius que, en èpoques anteriors, no formaven part dels sistemes de qualitat a l'ús. Als tradicionals objectius globals de qualitat, que consisteixen a obtenir una justícia orientada a l'usuari, basada en la millora continua, innovadora, transparent i qualificada, ara cal afegir una justícia orientada a les dades, accessible digitalment i sostenible.

Tornar a la llista