Ruta de navegació

 • L'evolució de Justícia 2030 serà progressiva i continua. Els projectes tindran resultats en diferents moments al llarg de deu anys. Per al seguiment és necessari tenir instruments de rendició de comptes que permetin el coneixement continu i l'exposició pública puntual. En tots els casos, tenint en compte la transparència que està a la base de l'estratègia.

  La rendició de comptes es farà a través de:

  • Web en permanent procés d'actualització. En ell s'accedirà als documents tècnics de cada projecte i als seus resultats. L'Oficina de Projectes incorpora cada canvi al pla, i els avanços per projecte i subprojecte.
   Justícia 2030 estarà disponible a la web per poder-lo descarregar. Aquesta decisió obeeix a criteris de sostenibilitat i també de planificació. L'estratègia es construeix en un procés d'iteració que la va millorant. Anualment s'actualitzarà el document, però es mantindran en arxiu públic els previs per poder conèixer l'evolució.
  • Compareixença semestral a les Corts per retre compte de l'evolució.
  • Informe anual que resumeix l'estat del Pla, els avanços més significatius i les inversions realitzades.