• L'objectiu general de Justícia 2030 és transformar el Servei Públic de Justícia per fer-lo més accessible, eficient i contribuir a l'esforç comú de cohesió i sostenibilitat.

  Els tres objectius específics formen part d'un mateix ecosistema. El punt de partida és la gestió com a nucli del Servei Públic de Justícia. L'objectiu és fer-la més eficient aprofitant una transformació digital que facilita una organització més flexible i processos més continus.

  Des d'aquí es produeix un doble desenvolupament que eixampla i connecta aquesta gestió. D'una banda, cap a la ciutadania que necessita que la transformació faci el servei més accessible, més ajustat a la demanda social quotidiana, més comprensible, més proper i assegurant que ningú es quedi enrere.

  D'altra, la connexió del Servei amb el projecte de país i la construcció europea en el nou context. La Justícia pot contribuir a l'activació econòmica, la transició ecològica, la lluita contra la despoblació, la cohesió social, l'educació, l'exercici dels Drets Humans o la prevenció de la corrupció.

 • Assegurar l'accés a l'exercici de drets i llibertats

  Entrada
 • Contribuir a la sostenibilitat, la cohesió i la cogovernança

  Entrada
 • Millorar l'eficiència del Servei Públic de Justícia

  Entrada