Ruta de navegació

Política d'accessibilitat

Al web de Justicia2030 s'han adoptat una sèrie de mesures amb l'objectiu de millorar-ne l'accessibilitat. Els avantatges que això té són, entre d'altres:

  • Facilita l'accés de les persones, independentment de la seva condició física o el seu entorn.
  • Permet l'accés amb diferents agents d'usuari.
  • Inclou continguts clars i ben estructurats.
  • Millora la navegació i l'experiència de l'usuari.

Entre les mesures adoptades:

  • Ordre lògic de presentació dels elements en pantalla i dels continguts al codi.
  • Sistema de navegació simplificat constituït per un menú principal, una secció d'utilitat
  • Ús dels estàndards del W3C:
  • Accés a les opcions principals mitjançant dreceres de teclat.