Ruta de navegació

Partint del diagnòstic i tenint en compte els objectius, s'han identificat nou àmbits d'incidència sobre els quals l'impacte positiu es pot eixamplar de manera orgànica a tot el Servei Públic de Justícia.

Els punts d'incidència es transformen en Programes entorn dels quals s'agrupen els projectes. Cada objectiu es desplega en tres Programes; cada programa en tres Projectes. Aquest, al seu torn, es poden compondre dels subprojectes necessaris per a la seva adequada execució. Els programes, agrupats per objectius, són els següents.