Ruta de navegació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Vés enrere 7. ACCESSIBILITAT DELS GRUPS VULNERABLES

7. ACCESSIBILITAT DELS GRUPS VULNERABLES

Tenint en compte el context i a partir d'una anàlisi de les necessitats i del possible impacte dels canvis, s'actuarà inicialment en dos àmbits.
Accessibilitat i envelliment. Gairebé el 20 % de la població espanyola té més de 65 anys. Una part important d'aquesta es pot considerar analògica. La digitalització profunda i ràpida que es produirà en l'Administració de Justícia pot generar un procés d'exclusió de les persones culturalment analògiques. És necessari que es creïn instruments estructurals per superar aquesta bretxa digital.
D'altra banda, la Justícia ha sigut un espai amb poca accessibilitat per a les persones majors que tendeixen a acudir-hi, encara que ho necessiten. En el mateix sentit, cal posar en marxa mediacions institucionals i procediments adaptats que faciliten el seu ús.
L'Oficina de Justícia als municipis és un instrument que incorporarà part de les accions d'aquest projecte, i una porta d'accessibilitat senzilla i permanent per a les persones majors.

Accessibilitat i discapacitat. Per assegurar l'accessibilitat a la Justícia es desenvoluparan accions orientades a col·lectius amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials. L'1 % de la població espanyola té una discapacitat intel·lectual, i aquests percentatges es reflecteixen en l'àmbit judicial. D'acord amb un estudi recent realitzat per Plena Inclusión, al 49 % de les persones amb discapacitat intel·lectual que arribaren a presó se'ls va detectar la discapacitat en la mateixa presó. Aproximadament un 3,3 % dels casos es detecta durant la vista. Aquestes persones requereixen accions específiques que no els impedeixin exercir els seus drets per un problema d'accessibilitat i comprensió.

Es requereixen modificacions i adaptacions necessàries i adequades en el context de l'accés a la Justícia, quan es requereixin en un cas determinat, per garantir la participació de les persones amb discapacitat en igualtat de condicions amb les altres.

Les línies a desenvolupar són:

  • Adaptar el llenguatge jurídic a la lectura fàcil, braille i llengua de signes. Adaptar les seus judicials per assegurar l'accessibilitat.

  • Impartir formació específica a advocats, procuradors, perits o graduats socials per facilitar l'accés a la justícia, tenint en compte les barreres que puguin sorgir a conseqüència de diferents tipus de discapacitat.

  • Emprar la tecnologia per facilitar l'accés tant a professionals com a usuaris amb diversitat funcional.

  • Aprofundir en la funció dels facilitadors. Aquestes persones treballen, quan és necessari, amb el personal del sistema de Justícia i les persones amb discapacitat per assegurar que hi hagi una comunicació eficaç durant els procediments. Ajuden a les persones amb discapacitat a entendre i prendre decisions informades, assegurant-se que les coses s'expliquen i es parlen de manera que es puguin comprendre, i que es proporcionen els ajusts i l'ajuda adequada. No parlen en nom de les persones amb discapacitat ni del sistema de Justícia, ni dirigeixen les decisions.


  •  

Aquest projecte cal desenvolupar-lo en conjunt amb les organitzacions de l'àmbit de la discapacitat. Analitzar quin tipus d'accions s'incorporen al Servei Públic de Justícia, siguin formatives o eines de gestió.
 

 

Tornar a la llista